Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP Nicosia 2007)
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP Nicosia 2007); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-5-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 maart 2007, nr. NIC-AZ 2007-04, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond PKP Nicosia 2007)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 6, 7, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, en artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 de volgende beleidsvoornemens:

  • Maximale bijdrage aan een activiteit is € 5.000;

  • Reis- en verblijfkosten bijdragen maximaal 50% van de bijdrage door de Ambassade;

  • De activiteit dient jaarplan ondersteunend en op een breed publiek gericht te zijn, zulks ter beoordeling door de Ambassadeur.

Artikel 2

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 15.000.

Artikel 3

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze: