Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren, enz.
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren, enz.; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
1-8-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuZa.-2014.361940, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 2 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel II

Op subsidies verstrekt voor inwerkingtreding van deze regeling blijven de Subsidieregeling internationaal excelleren, zoals geldend voor inwerkingtreding van deze regeling, en de op die subsidies betrekking hebbende voorschriften vermeld in artikel 1.5 van de Subsidieregeling internationaal excelleren, zoals luidend na inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III

[Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Deze regeling zal met bijbehorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen