Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (subsidiëring maatschappelijke organisaties op het terrein van pleiten en beïnvloeden)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (subsidiëring maatschappelijke organisaties op het terrein van pleiten en beïnvloeden); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
15-5-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2014, nr. DSO/MO-112/2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met betrekking tot subsidiëring van maatschappelijke organisaties op het terrein van pleiten en beïnvloeden

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.]

Artikel II

Na inwerkingtreding van deze regeling berusten besluiten op grond van artikel 4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, zoals luidend voor inwerkingtreding van deze regeling, op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen