Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
Type
AMvB
Wetsfamilie
Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet politiegegevens; Wet controle op rechtspersonen; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Algemene douanewet; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
1-7-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 7 juni 2013, houdende enkele aanpassingen van het Besluit Bibob, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens, het Besluit controle op rechtspersonen, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit strategische goederen en het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2012, nr. 306736;
Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 27, eerste lid, onder j, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de artikelen 2, tweede lid, 9, eerste lid, en 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, artikel 6 van de Wet controle op rechtspersonen, de artikelen 2.1, eerste lid, onder i, de artikelen 2.17 en 2.20, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 1:4, eerste lid, en 3:1 van de Algemene douanewet en artikel 3 van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 november 2012, nr. W03.12.0395/II)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juni 2013, nr. 386977;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit Bibob.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit politiegegevens.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit controle op rechtspersonen.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]

Artikel VI

[Wijzigt het Besluit strategische goederen.]

Artikel VII

[Wijzigt het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Artikel VIII

De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob en dit besluit treden in werking op 1 juli 2013.

Artikel IX

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten