Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Vaststellingsbesluit subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Vaststellingsbesluit subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
8-8-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2007, nr. DCO-382/07, tot vaststelling van een subsidieplafond voor de periode 1 oktober 2007 – 31 december 2008 voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 6.2 en 6.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 6.2 en 6.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma Onderzoek en Innovatie geldt voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 31 december 2008 een subsidieplafond van € 25.000.000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: