Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-1-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2005, nr. DJZ/BR/1308-2005, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiƫring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels Medefinancieringsstelsel)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 4.1 tot en met 4.16 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Medefinancieringsstelsel) voor de periode 2007 tot en met 2010 gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en door plaatsing op internet (www.minbuza.nl).

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Bijlage

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]