Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Regeling wijziging expiratiedatum van enkele subsidieregelingen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling wijziging expiratiedatum van enkele subsidieregelingen; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Comptabiliteitswet 2001
Geldend vanaf
17-10-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 oktober 2015, nr. MinBuza.2015.530, tot wijziging van de expiratiedatum van enkele subsidieregelingen

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 24a, zevende lid, de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.]

Artikel II

[Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel III

[Wijzigt de Subsidieregeling missievouchers 2014.]

Artikel IV

[Wijzigt de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014.]

Artikel V

Deze regeling heeft geen gevolgen voor:

  • a. beleidsregels en subsidieplafonds voor de toepassing van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, vastgesteld na 1 juli 2014 en voor 1 juli 2017, met een expiratiedatum die niet later valt dan vijf jaar na aanvang van het tijdvak waarvoor subsidie kan worden verleend.

  • b. subsidies, verstrekt voor 1 juli 2017.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

L. Ploumen