Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-4-2021
Downloads
246
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2019
Beleidsregel Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanvulling beleidsregel subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (stage en uitwisseling jongeren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking indieningstermijn en subsidieplafond tweede tender en wijzigingsbesluit Vietnam Faciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2010
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking tweede openstelling Daey Ouwens Fonds en wijziging Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2009
Ministeriele-regeling Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Fonds Duurzaam Water  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2013
Ministeriele-regeling Besluit instelling en bezoldiging adviescommissie SDG Partnerschapfaciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2013
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2013
Ministeriele-regeling Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregel onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subisidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra 2017-2020)  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond (Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model United Nations 2017–2020))  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2017
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Model United Nations  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership Opportunities for Women 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2017–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2016
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP Nicosia 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Peace and Security 4 All)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vrouwen, vrede en veiligheid 2016–2019 Syrië)  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Vouchers internationale organisaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2019)  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017–2019)  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Jonge en Vernieuwende Organisaties)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018–2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021)  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Veiligheid van journalisten 2021–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vrouwen, vrede en veiligheid 2016–2019)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds bestrijding kinderprostitutie 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen))  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid)  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2014
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschappen 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling overgangsbepaling subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2019))  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Optopping Fonds Product Development Partnerships III)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020–2023)  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme-III)  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland geestelijke zorg 2018–2019)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2021 en wijziging beleidsregels MENA Scholarship programme III)  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond en beperking termijn indienen aanvragen subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring activiteiten Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water)  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond DRIVE 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten van MKB-ondernemingen (Vouchers internationaal ondernemen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking en wijzigingsbesluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen gericht op bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Subsidieplafond 2021 en wijziging Vouchers internationaal ondernemen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023)  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond voor toepassing van de beleidsregels SRGR Partnerschappen 2016-2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafonds ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP 2018–2022 eerste en tweede kwartaal 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling wijziging enkele subsidieplafonds missievouchers  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit verhoging subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (PKP ODA Dakar 2006)  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2006
Ministeriele-regeling Besluit verhoging subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname)  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit verlenging looptijd Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit wijziging beleidsregels en vaststelling subsidieplafonds subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vierde en vijfde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2020
Ministeriele-regeling Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020  
 
Versie geldend vanaf : 22-08-2020
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Aziëfaciliteit  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-1999
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2000
Ministeriele-regeling Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2000
Ministeriele-regeling Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2001
Ministeriele-regeling Regeling verlenging werkingsduur Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling wijziging expiratiedatum van enkele subsidieregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2015
AMvB Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling II 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Subsidieplafond Stabiliteitsfonds 2008  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2008
Ministeriele-regeling Subsidieprogramma Creative Twinning 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-01-2018
Ministeriele-regeling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2019
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Draagvlakbevordering ontwikkelingssamenwerking)  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2006
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (onderzoek)  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2007
AMvB Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijziging Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2002
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma (tweede openstelling PSI-programma)  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Liberation Scholarship Program) (verlenging indieningstermijn)  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen))  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)) 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 14-08-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)), enz. (maart 2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund) (Wijziging Dutch Trade and Investment Fund)  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund (wijziging Dutch Good Growth Fund)  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006. enz. (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid en Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond NFP II, MSP II, MSP Syrië programma en NICHE II)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (wijziging Orange Knowledge Programme 2018–2022 en vaststelling subsidieplafonds eerste kwartaal 2019)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit beleidsregels en vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit landenlijst behorend bij DGGF  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering)  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (aanpassing subsidieverlening activiteiten, gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (subsidiëring maatschappelijke organisaties op het terrein van pleiten en beïnvloeden)  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?