Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2019))
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2019)); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
28-11-2018
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling