Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
26-1-2008
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling