Rijksoverheid

Wettenpocket Telecommunicatiewet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
18-5-2022
Downloads
610
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Telecommunicatiewet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing ambtelijke testinstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1989
Beleidsregel Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Circulaire Aanwijzingsbesluit afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2006
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling netwerkaansluitpunt en vrije keuze eindapparaten)  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2022
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2011
Zbo Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2016
Zbo Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2007
Beleidsregel Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2009
Zbo Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2017
Zbo Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2013
Beleidsregel Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-1998
Ministeriele-regeling Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1989
Ministeriele-regeling Besluit 1-1-2 alarmcentrales  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing KPN als verzorger bemiddelingsdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing elektronisch communicatienetwerk voor vitale overheidstaken  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2008
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders ACM  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet en eidas-verordening Autoriteit Persoonsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2018
AMvB Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2003
AMvB Besluit alternatieve verdeling nummers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking demografisch bereik vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio inzake verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B01 t/m B54  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veilingprocedure verdelen van vergunningen voor frequentieruimte 800, 900 en 1800 MHz-band  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2011
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2009
AMvB Besluit beveiliging en continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2012
AMvB Besluit eindapparaten  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
AMvB Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
AMvB Besluit interoperabiliteit  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2007
AMvB Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit nummerportabiliteit  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2021
AMvB Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
AMvB Besluit radioapparaten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
AMvB Besluit technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2005
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2001
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-1999
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2001
Ministeriele-regeling Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2001
Ministeriele-regeling Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2011
AMvB Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bestemming radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-1997
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling twee vergunningen voor digitale omroep zoals na procedure van veiling worden verleend  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
AMvB Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en Wet telecommunicatievoorzieningen BES  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band, vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2016
AMvB Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
AMvB Besluit voorwaardelijke toegang  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2011
Ministeriele-regeling Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
Beleidsregel Boetebeleidsregel ACM 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
Ministeriele-regeling Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Examenregeling frequentiegebruik 2008  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2015
AMvB Frequentiebesluit 2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Nationaal Frequentieplan 2014  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Ministeriele-regeling Nummerplan internationale signaleringspuntcodes  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2016
Ministeriele-regeling Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2004
Ministeriele-regeling Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2020
Ministeriele-regeling Nummerplan telexdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2004
Ministeriele-regeling Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2015
Ministeriele-regeling Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2014
Ministeriele-regeling Ondernemersregeling zendinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1996
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging MTVNL-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling alarmeringsdienst NL-Alert  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling bedrag verlenging vergunningen 2.100 MHz 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling behoefte-onderbouwingsplan  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling beperking toekenning nummers  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2011
Ministeriele-regeling Regeling breedbeeldtelevisiediensten en normen digitale consumentenapparaten  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling doorberekening kosten ACM  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling extra vergunningen publieke mediadienst  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Ministeriele-regeling Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling openbaar antenneregister  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling opslag en gebruik apparatuur en technische hulpmiddelen FIOD  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling radioapparaten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling storingsmeldingen  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling technisch protocol aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2011
Ministeriele-regeling Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling verdeling op afroep  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling-BES Regeling vergoeding telecommunicatievoorzieningen Agentschap Telecom BES 2022  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2012
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling machtiging zendinrichtingen niet-ingezetenen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Zbo Uitgiftebeleid geografische nummers  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2013
Zbo Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2014
Ministeriele-regeling Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2012
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2014
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?