Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet VWS-subsidies

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
21-9-2022
Downloads
584
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet VWS-subsidies. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet VWS-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2009
Beleidsregel Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2009
Beleidsregel Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2022
Beleidsregel Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2022
Beleidsregel Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2017
AMvB Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Maatwerkregeling ventilatie op scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling heroïnebehandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering PrEP  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering stimulering sport  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Reglement adviescommissie veelbelovende zorg 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
AMvB Reparatiebesluit VWS 2014  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2014
Ministeriele-regeling Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling 5a – MDT Continueren en opschalen  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling IPCEI Health  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling NIPT  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling NODOK 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023–2024  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling School en omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling abortusklinieken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling expertisedeling onderwijs nieuwkomersleeringen  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling heterogene brugklassen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleiding abortusartsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling publieke gezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling stageplaatsen zorg II  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling veelbelovende zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling veerkracht en zeggenschap  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafonds, bedoeld in artikel 1.3 Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, enz. (schrappen rapport van feitelijke bevindingen als vast onderdeel van financieel verslag)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?