Rijksoverheid

Wettenpocket Wet zeevarenden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
9-7-2020
Downloads
119
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet zeevarenden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2014
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling-BES Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht ex Wet havenstaatcontrole en Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2016
AMvB Besluit zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2014
Ministeriele-regeling Examenregeling frequentiegebruik 2008  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2015
AMvB Frequentiebesluit 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Ministeriele-regeling Keuringsreglement voor de zeevaart 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling bemanning zeegaande zeilschepen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling gegevens aanvraag bemanningscertificaat zeevisvaart  
 
Versie geldend vanaf : 03-05-2014
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling normen ter bepaling uitslag zeevisvaartexamens  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-1986
Ministeriele-regeling Regeling openbaar antenneregister  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling tuchtcollege voor de scheepvaart  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling verdeling op afroep  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling nationaliteitseis kapiteins zeevisserij  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
KB Schepelingenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Pbo Voorschriftenverordening registerloodsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2013
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins voor de sector koopvaardij  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?