Rijksoverheid

Wettenpocket Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
30-1-2020
Downloads
109
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel kostenvergoeding UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Beleidsregel Beleidsregel uurloonschatting 2008  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2010
Zbo Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2010
Zbo Beleidsregels Scholing 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2016
Zbo Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Zbo Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2019
Zbo Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2011
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2019
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit loon- en inkomenssuppletie  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Besluit regels export uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
AMvB Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2018
Zbo Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Inkomensbesluit Waz  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2005
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling bepaling eerste werkdag  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Reïntegratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Reïntegratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?