Rijksoverheid

Wettenpocket Financiële-verhoudingswet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
8-12-2019
Downloads
119
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Financiële-verhoudingswet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Financiële-verhoudingswet  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2018
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Besluit BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2019
AMvB Besluit financiële verhouding 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2019
AMvB Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2007
Ministeriele-regeling Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2007  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2005  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2006  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2008  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2009  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2010  
 
Versie geldend vanaf : 27-08-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2011  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2012
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2012  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2013  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2009  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2010
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2012
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2012  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2013  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2014  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2004  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2008  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2009
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering provinciefonds over het uitkeringsjaar 2010  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2011
AMvB Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2019
AMvB Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2019
AMvB Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2009
AMvB Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2002
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
AMvB Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Regeling duurzaam veilig  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige specifieke uitkering Gemeente Rotterdam in verband met het Project ontwikkeling programma beveiligingsplannen havenfaciliteiten  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2003
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige specifieke uitkering gemeente Rotterdam i.v.m. Project Multi-core Pijpleidingnetwerk  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2001
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2013
Ministeriele-regeling Regeling inburgering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling informatieverstrekking sisa  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling integratie WUW-middelen gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling intrekking Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2004
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering nationaal programma Groningen tweede tranche  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering vervoermanagement  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2000
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen (uitvoering van het Nationaal programma Groningen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkering voor gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen (versterking gebouwen in batch 1.588)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling specifieke uitkeringen N-wegen  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2004  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2006  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2005  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2007  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria subsidieverlening  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling verzameluitkering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling wijziging voortgezette toepassing Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (invoering ‘single information en single audit’ (Sisa))  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2008
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2001
AMvB Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2005
Ministeriele-regeling Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2007
AMvB Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2018
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2006
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2003  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2002  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds 2002  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2005
Ministeriele-regeling Vaststellingsregeling bedragen uitkering per eenheid gemeentefonds 2001  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2004
AMvB Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Financiële verhouding 2001, enz. (wijziging van enkele verdeelmaatstaven)  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven 2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-11-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999 (overdracht verantwoordelijkheid uitvoering van het besluit en aanpassing bijdragesystematiek)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
AMvB Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2001
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling inburgering (vaststelling rentepercentage 2012 leningen op grond van artikel 16 Wet inburgering en vervanging van in bijlage 6 bij artikel 3.3 opgenomen model inburgeringsdiploma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2006

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?