Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet adviescolleges

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-5-2022
Downloads
163
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet adviescolleges. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet adviescolleges  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2015
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2012
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2014
KB Benoemingsbesluit leden Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2015
KB Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit instelling commissie opperbevelhebberschap  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2001
Ministeriele-regeling Besluit opheffing commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht (juni 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit verlenging termijn advies van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio en herbenoeming leden  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2020
Ministeriele-regeling Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2000
Ministeriele-regeling Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-1997
KB Instellingsbesluit Adviescollege Veiligheid Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2019
KB Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
KB Instellingsbesluit Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie doorstroomvennootschappen  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2013
KB Instellingsbesluit Curriculumcommissie  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2020
KB Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2000
KB Instellingsbesluit staatscommissie tegen discriminatie en racisme  
 
Versie geldend vanaf : 13-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2017
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2016
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2017
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2015
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2015
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie regulering van werk  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2018
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2019
Ministeriele-regeling Instellingsregeling Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2018
Ministeriele-regeling Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2004
Ministeriele-regeling Instellingsregeling commissie faillissementen ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2019
Ministeriele-regeling Instellingsregeling commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2017
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
Ministeriele-regeling Regeling Commissie Evaluatie Awb III  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2006
Ministeriele-regeling Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2005
Ministeriele-regeling Regeling instelling Commissie Structuur Nederlandse banken  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling instelling Commissie verzekeraars  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling instelling PFAS-taskforce  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling instelling adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling instelling commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2003
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2008
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Staatscommissie Dualisme en lokale democratie  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-1998
Ministeriele-regeling Vergoedingen Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Algemene Energieraad  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2021
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2008
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Rfv 2002  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2002
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-1998
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2007
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2000
Ministeriele-regeling Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?