Rijksoverheid

Wettenpocket Arbeidstijdenwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-11-2020
Downloads
667
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Arbeidstijdenwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Arbeidstijdenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Beleidsregel Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2019
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2019
Ministeriele-regeling Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Arbeidstijdenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
AMvB Arbeidstijdenbesluit vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2019
Beleidsregel Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (binnenvaart)  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2020
Beleidsregel Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2019  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Beleidsregel Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Beleidsregel Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
AMvB Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2017
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2019
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Zbo Cusumsysteem erkenninghouder tachografen  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2020
Zbo Cusumsysteem tachograaftechnicus  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2020
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Zbo Mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2014
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Nadere regeling kinderarbeid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling Jeugdwet  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling dienstrooster  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2007
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling registratie arbeidstijden mijnbouw  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling tachograafkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling tachografen  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling tarieven Wet lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling arbeidstijden trawlvisserij  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2008
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2007
Ministeriele-regeling Regeling werk- en rusttijden luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2008
Ministeriele-regeling Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling wijze van registratie arbeids- en rusttijden aan boord van luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-1998
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2019
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (vakbekwaamheid bestuurders)  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?