Rijksoverheid

Wettenpocket Wet educatie en beroepsonderwijs

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
23-9-2022
Downloads
856
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet educatie en beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit WVO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Beleidsregel Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2018–2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2020
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2020
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2022–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2023–2024  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking subsidieplafond Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bekostiging WPO 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit experiment cross-over kwalificaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Besluit hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
AMvB Besluit participatiebudget  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2018  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 kalenderjaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 kalenderjaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 kalenderjaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafonds Regeling kwaliteitsafspraken mbo kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafonds Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 kalenderjaar 2022  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2018–2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2019
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Zbo Collegebesluit Extra afnamemoment ER-examens 2ER en 3ER eerste tijdvak (P1) centrale examinering mbo, studiejaar 2016–2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Maatwerkregeling ventilatie op scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Zbo Regeling PTA staatsexamens VO 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling PTA staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling-BES Regeling Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Zbo Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging nieuwe scholen en samenvoeging vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO schooljaar 2022–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO 2022–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing opleidingen educatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Zbo Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2016
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Zbo Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling codetabellen school- en studiejaar 2022–2023 en staatsexamenjaar 2023  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2022
Zbo Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Regeling eindtermen educatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2022
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling examinering Engels beroepsopleidingen WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2006
Ministeriele-regeling-BES Regeling informatievoorziening PO/VO/MBO BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WPO/WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling jaarverslaggeving onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling kwaliteitsafspraken mbo  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling leerplusarrangement vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling leerresultaten VO 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling modellen diploma’s VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling modellen diploma’s VO BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling-BES Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2017
Ministeriele-regeling-BES Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling-BES Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling participatiebudget  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling persoonlijke omstandigheden bindend studieadvies mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regio’s en contactgemeenten educatie  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2018
Ministeriele-regeling Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling splitsingtoets BVE  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling standaarden examenkwaliteit WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2017
Ministeriele-regeling Regeling studiebijsluiter mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling studiesucces mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking SBB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Zbo Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2017
Zbo Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2017
Zbo Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2005
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling keuzedelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2015
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafonds Regeling kwaliteitsafspraken mbo kalenderjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021 en wijziging Subsidieregeling praktijkleren (begrip ‘hoofdactiviteit’, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Regeling verrekening uitkeringskosten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling verticale scholengemeenschap  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2017
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling 5a – MDT Continueren en opschalen  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2005
Ministeriele-regeling Subsidieregeling School en omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling expertisedeling onderwijs nieuwkomersleeringen  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling heterogene brugklassen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling praktijkleren  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2013
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijk afwijkende examenregeling mbo vanwege COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit WVO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling WEB 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafonds, bedoeld in artikel 1.3 Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2022
Ministeriele-regeling Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo (introduceren twee aanvraagperioden per jaar alsmede enige technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, enz. (verlenging werkingsduur, en intrekking Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (aanpassing van enkele prijsfactoren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019–2020 (vaststelling subsidieplafonds, invoegen voorschotronde en herziening berekeningswijze subsidiebedrag 2020)  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2021–2022 (vaststelling subsidieplafonds, vervallen aanvullende subsidies mbo bbl-leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren en hbo-leerplekken in tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?