Rijksoverheid

Wettenpocket Archiefwet 1995

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
23-9-2022
Downloads
1028
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Archiefwet 1995. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Archiefwet 1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2000
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit ambtenaren Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Addendum Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2006
Zbo Archiefbeheersregeling ACM 2013  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2020
Zbo Archiefbeheersregeling Kamer van Koophandel 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Zbo Archiefbeheersregeling voor het CAK  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2013
Zbo Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2006
Ministeriele-regeling Archiefbeheersregels Veiligheid en Justitie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2014
AMvB Archiefbesluit 1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Archiefregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
Ministeriele-regeling Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
Ministeriele-regeling Archiefregeling Londens Archief  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2011
Ministeriele-regeling Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2010
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2009
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2004
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Ministeriele-regeling Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2003
Zbo Basisregeling Archiefbeheer van het Stimuleringsfonds voor Architectuur  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2005
Zbo Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2019
Ministeriele-regeling Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2020
Ministeriele-regeling Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2018
Zbo Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2020
Ministeriele-regeling Beheersregeling informatiemanagement BZ 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Ministeriele-regeling Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2003
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2000
Ministeriele-regeling Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2001
Ministeriele-regeling Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2000
Ministeriele-regeling Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2000
Ministeriele-regeling Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2001
Ministeriele-regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2002
Ministeriele-regeling Besluit (gedeeltelijk) opheffen beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat en Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt, (1929) 1941–1968  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit Beperking Openbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Besluit Beperking Openbaarheid Ouagadougou (1985–2013)  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit Beperking Openbaarheid archiefbescheiden (consulaat Basel, Zwitserland 1946–1973)  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2008
Zbo Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2016
Ministeriele-regeling Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
KB Besluit aanwijzing overheidsorganen waarvan archiefbescheiden dienen te worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheidsorganen gevestigd zijn of zijn geweest  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2003
Pbo Besluit archiefbeheersregels SER  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 12-10-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991  
 
Versie geldend vanaf : 11-01-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking aan de openbaarheid van het archief SoZa: ontslagen personeel  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid (MICIV)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief 1975 – 1984, onderdeel Suriname  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2018
Zbo Besluit beperking openbaarheid Afdeling Export- en Importgaranties en opvolger  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Codearchief 1975–1984  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Directoraat-Generaal van Politie, (1937) 1940-1946 (1948)  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Dublin, 1975–2013  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2018
Beleidsregel Besluit beperking openbaarheid Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Kroatië, (1971) 1992–2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Ministerie van Buitenlandse Zaken Vijfde Blok Codearchief (1961) 1985–1990 (1998)  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-2021
Beleidsregel Besluit beperking openbaarheid RGD, VGD en PGD 1917 (1941–2014)  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Veiligheidsonderzoeken Nederlandse Spoorwegen, Inspectie Leefomgeving en Transport  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid Verbaalarchief, (1853) 1915–1955 (1963); Kabinetsarchief, (1907) 1915–1940  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid aantal inventarisnummers die nucleaire informatie bevatten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid aantal inventarisnummers van het archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Slowakije  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid aanvulling archief van Directie Personeel en Organisatie van het Ministerie van Justitie 1922-2000  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid aanvulling verbaalarchief van de Administratie der Belastingen en het Directoraat-generaal der Belastingen (1934) 1936–1975  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid ambassadearchief Praag (1956-) 1975–2013  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief A-dossiers en haar voorlopers van het Ministerie van Justitie, (1923) 1948–1987 (2005)  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 1967–2001  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ambassade India (overbrenging naar het Nationaal Archief)  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Auditdienst en taakvoorganger Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over periode (1975) 1986–2007  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2015
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Bijzondere Raad van Cassatie van het Ministerie van Justitie 1945 – 1951 (1986)  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Commissie Zuiveringsaangelegenheden en taakopvolger(s) van het Ministerie van Financiën, (1936) 1945–1975 (1989)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2012
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Directies Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Collectie Van Kleffens  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Commissariaat Buitenlandse Investeringen In Nederland (CBIN) over de periode 1967–2000  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Commissies Verzetster Oost-Azië 1942–1945, 1949–1957  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consulentschappen Provincie Gelderland LNV 1948–1993 Inventaris CLV-GELDER  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consulentschappen provincie Gelderland, Ministerie van LNV, 1913–1990 Inventaris RPG  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consulentschappen provincie Noord-Holland, Ministerie van LNV, 1983–1990 (1995) Inventaris RPNH  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Consulentschappen provincie Zeeland, Ministerie van LNV, 1902–1990 Inventaris RPZ  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Utrecht Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1965) 1984–1994 (1995) Inventaris DLNO-UTRCH  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1989–2007 (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directie Personeel en Organisatie en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1972) 1977–2003 (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1945) 1965 – 2008  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Gratiebeleid en uitvoering Ministerie van Justitie (1827) 1947–1988 (1999)  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief H.C. van Hallinstituut te Groningen 1893 – 1995  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdafdeling Privaatrecht Ministerie van Justitie inzake geslachtsnaamswijzigingen, 1921–1972  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdingenieur-directeur Landinrichting, Grond- en Bosbeheer Noord-Brabant Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1947) 1972–1983 (1992) Inventaris 1716  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdingenieur-directeur voor de Landinrichting, Grond- en Bosbeheer Limburg, Ministerie van LNV, (1943) 1955-1985 (1991) Inventaris 07.F24  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdvlootaalmoezenier (1914) 1921-1997 (2009) bij overbrenging naar archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, 1816–1944  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Liquidatie van Verwalthung Sarphatistraat en Vermögensverwaltungs- en Rentenanstalt, periode (1929) 1941–1958  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Marine en Leger Inlichtingendienst, Netherlands Forces Intelligence Service en Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië, 1942– 1949 (1960)  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (belang Staat)  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (eerbiediging persoonlijke levenssfeer)  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (018/2009)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1964 (019/2009)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie, Centrale ter bestrijding van de handel in vrouwen en kinderen en van de handel in ontuchtige uitgaven en taakvoorgangers, (1904) 1908–1968  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Oorlogsmisdadigers 1950–1980, nummer toegang 2.09.106  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen/Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1962) 1964–1987  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Singapore van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Finland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Iran van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1980  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Israël van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Libanon, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Liberia, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Nieuw-Zeeland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Noorwegen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Oostenrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Polen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Thailand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Tsjecho-Slowakije van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands consulaat Zwitserland (Basel), 1946–1973  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Denemarken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Guatemala, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Hongarije, 1946–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands gezantschap/ambassade in Sri Lanka, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Ethiopië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Griekenland, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Kameroen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in Nigeria van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1959–1974  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Duitse Democratische Republiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1973–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade in de Sovjet-Unie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Argentinië, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in China, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse ambassade in Egypte, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging (Militaire missie en Gezantschap) Siam/Thailand, (1930) 1945–1954  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Beiroet, Libanon, (1960) 1975–2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Polen (1946) 1975-2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2004
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Frankrijk  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2004
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Turkije en Irak  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2004
Pbo Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Economische Commissie van Azië en het Verre Oosten (ECAFE), later Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille Oceaangebied (ESCAP) te Bangkok van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1956–1974  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN te Genéve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1964  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse vertegenwoordiger bij de United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) in Westelijk Nieuw-Guinea van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1962–1963  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2008
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Politieke Leiding Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Friesland Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1963–1983 (1985) Inventaris 56.10  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Utrecht Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1947) 1963–1983 (1984) Inventaris PDBU  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland, Ministerie van LNV, (1962) 1963-1983 (1985) Inventaris PDBZ  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid ’s-Gravenhage 1919–1988  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Rijksconsulentschappen in de provincie Friesland Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1920–1986 Inventaris 56.07  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Rijksvreemdelingendienst (RVD) en taakvoorgangers over de periode 1918–1945  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Rutten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1972–1979  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Secretaris-Generaal en organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Sectie VI Nederlandse Missie Geallieerde Bestuursraad Berlijn  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1947) 1956–1974 Inventaris SPAW  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij Boskoop Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland, Ministerie van LNV, (1947) 1953-1979 (1989) Inventaris PAGV  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Verenigd Koninkrijk/ Britse gebieden in Afrika  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Personeelszaken Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geboortejaren 1835–1976 en 1877–2005  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan (1949) 1975–2013  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Sovjetunie  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief ambassade/consulaat-generaal Brazilië 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief betreffende Oud-Spanjestrijders 1937–1941, toegang 2.09.99  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief consulaat, consulaat-generaal Algiers alsmede vice-consulaat Oran  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal Kaapstad (Zuid-Afrika) 1938–1956  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal te Singapore 1945–1954  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal/ambassade Algerije, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief consulaat/gezantschap Teheran 1903–1945  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief deelname aan de Ministerraad en Onderraden evenals Ministeriële Commissies (Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–2007)  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Costa Rica  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Ecuador  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Egypte  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Liberia  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Siam/Thailand  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Tanger  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Zuid-Afrika  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief directie Algemene Fiscale Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1954) 1968 – 2008 (2010)  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2012
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Argentinië  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Japan  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Oslo 1945–1954  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap Tsjechoslowakije (Praag) 1919–1954  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Afghanistan, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bolivia, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief gezantschap/ambassade Bulgarije, 1953–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief hoofdingenieur-directeur Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in Drenthe Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1958) 1972–1983 (1995) Inventaris 0927  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief mr. M.P.L. Steenberghe als leider missie Koninkrijk der Nederlanden in de Verenigde Staten 1942–1945  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief processen tegen P.N. Menten 1976–1980  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief rijkslandbouwconsulentschap Noord-Oostelijk Noord-Brabant Oss, 1947–1969  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Zbo Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van de Deli Maatschappij, aanvulling 2015, nummer toegang 2.20.46  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Raad van Europa te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archief van het consulaat-generaal te Milaan (Italië) 1946–1954  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (ambassadearchief Sofia (1964) 1975–2013)  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordiging India (1908) 1975–2013)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Ghana, Ambassade Accra (Besluit Beperking Openbaarheid Accra, (1967) 1985-2012 (2013))  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943–1999  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ambassade Doha (Qatar) (1991) 2005–2013 (2014)  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden BELGA 1956–1977 (1986)  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureau Erediensten 1940-1988  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940–1974  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Centrale Vermogensopsporingsdienst 1945–1967  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissariaat voor Ambonezenzorg (CAZ) (1949) 1952–1970 (1985)  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissariaat voor Ambonezenzorg (CAZ) periode (1949) 1952–1970 (1985)  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Bewindvoering (1940) 1953–1965 (1982) Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Pensioenen en Wachtgelden Ministerie van Binnenlandse Zaken (1953–1997), nummer toegang 2.04.98  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst 1975–1997 en gedeponeerde archief Hoofdafdeling Dienstplichtzaken 1957–1974  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Eerste Kamer 1986–2002  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Helsinki, (1973) 1975–2013)  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinet Ministerie van Financiën 1940–1960  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, toegang 2.09.101  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Koeweit  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Kameroen, Ambassade Yaounde (1965) 1980-2011  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (1976) 1977–2004 (2005)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ambassade Boedapest  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Peru, Ambassade Lima 1930 (1975-2012)  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Albanië, Ambassade Tirana 1990 (1999-2013)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Guatemala, Ambassade Guatemala(1990) 2000-2009 (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Israël, Ambassade Tel Aviv (1967) 1984–2012 (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Tanzania, Ambassade Dar es Salaam (1950) 2001–2012 (2014)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Zweden, Ambassade Stockholm (1949) 1975-2012  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in België, Ambassade Brussel en Consulaat-Generaal Antwerpen (1947) 1975–2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Noorwegen, Ambassade Oslo (1963)1975-2013  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2012
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Directe Belastingen Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directoraat-generaal Rijksbegroting (1940) 1945–1979  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), Kabinet Minister-President (1946–1947) en Algemene Zaken, Kabinet Minister-President (1947–heden) over tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)  
 
Versie geldend vanaf : 17-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1989-1 januari 1990)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden taakvoorgangers Ziekenfondsraad over periode (1919) 1941–1948 en van personeelsarchief over periode 1949–1965, zoals opgenomen in archief van raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van de Inspecteur van de Waarborg, 1804–1984  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije (periode 1964–1991)  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archiefbestand Bureau Secretaris-Generaal / Kabinet 1946 – 1999  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2020
Zbo Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2010
Zbo Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Steen-, cement-, glas- en keramische industrie, Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Consulentschappen in de provincie Utrecht Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1897–1987 Inventaris RPU  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Consulentschappen provincie Groningen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1910–1987 (1992) Inventaris RG  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Consulentschappen provincie Limburg, Ministerie van LNV, 1932–1992 Inventaris 07.F23  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Consulentschappen provincie Noord-Brabant Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1937–1990 Inventaris 1719  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992)  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat (1953–1962) en de Ambassade (1962–1974) in Ivoorkust van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later Consulaat-Generaal in India te Bombay (1931–1974) en de Ambassade in India te New Delhi (1951–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later de Ambassade in Tanganyika, later Tanzania te Dar es Salaam, (1955–1974) en het Consulaat in Zanzibar, later Tanzania te Zanzibar (1952–1968) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat, later het Consulaat-Generaal en het Gezantschap, later de Ambassade in Syrië te Damascus (1955–1974) en het Consulaat in Syrië te Aleppo (1904–1976) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Consulaat-Generaal, later de Ambassade in Congo-Kinshasa (1950–1974) en de Vice-Consulaten in Congo-Kinshasa te Lubumbashi en Matadi (1955–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade en Consulaten in Marokko van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1940–1979  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Colombia te Bogotá en het Consulaat in Colombia te Barranquilla van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1948–1974  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Mexico te Mexico-stad, 1954–1974, en de Caribische Commissie Mexico te Mexico-stad, 1944–1960, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zwitserland te Bern en het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Zwitserland te Genève van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1964) en het Consulaat-Generaal (1955–1974) in België van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, Consulaat in Frankrijk te Nice, Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en Consulaat in Frankrijk te Straatsburg Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, 1955–1974 en Consulaat-Generaal in Japan, 1941–1974  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, Consulaten, Caribische Commissie en Handelscommissariaten in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1889) 1945−1984 (1989)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade, later het Consulaat in Pakistan te Karachi (1955–1974) en de Ambassade in Pakistan te Islamabad (1965–1974) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse ambassade en consulaten in Australië enz., 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Rijksconsulentschappen in de provincie Drenthe Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 1901–1986 Inventariskenmerk 0929  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nationale Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en taakvoorganger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1969) 1970–1990  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2008
Zbo Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2015
Zbo Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven consulaat-generaal Portugal, gezantschap Portugal, consulaat Madeira en consulaat Mozambique  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven gezantschappen Zweden en Finland en consulaat-generaal Stockholm  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven over verbetering rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven van de Britse gebiedsdelen in Afrika, enz. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2009
Zbo Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid bestand Bureau Secretaris-Generaal/Kabinet 1946–1999  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2019
Zbo Besluit beperking openbaarheid bij Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid emigratiekaarten Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991)  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid geheime archief Nederlands gezantschap/ambassade in Chili, 1955–1984  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2008
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 12956A Archief Tweede Kamer 1980–1989, toegang 2.02.28  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarisnummer 6000 archief Ministerraad over de periode 1823–1990, nummer archiefinventaris 2.02.05.02  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers 6939A, 6945A en 7258 archief ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemeene Zaken (AZ)  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Roemenië  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief bureau Schadeclaims Indonesië, bureau Schadeclaims Duitse Democratische Republiek en sectie Uitvoering Compensatie Accoord Egypte (1947) 1962–1989 (2006), bij overbrenging naar Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid bureau Schadeclaims)  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid inventarissen archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Griekenland  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid naar het Nationaal Archief over te brengen archief Agentschap Ministerie van Financiën (na-oorlogs rechtsherstel, 1943–1999)  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, onderraden en ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid persoonsdossiers belangrijke personen Ministerie van Financiën, 1856–1985  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2008
Zbo Besluit beperking openbaarheid taak- en personeelsarchief Ziekenfondsraad 1949-1999 respectievelijk 1966-1999 van archiefblok P79  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid twee dossiers archief Rijksrecherche, (1919) 1940–2007 (toegangsnummer 2.09.130)  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van archiefbescheiden Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (1984) 1995–2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van eerder aan Nationaal Archief overgebrachte en aldaar aanwezige archief van Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945-1951 en 1983 haar taakvoorgangers en taakopvolgers  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2012
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2009
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van het archief van de Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Holland van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1947) 1963–1983 (1995) Inventaris PDBNH  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichtingen Breda 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort 1855–1975  
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar het Drents Archief over te brengen archief Rijkspolitie Drenthe, district Assen, 1975–1992  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Zbo Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden Algemene Index Financiën 1936–1975  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2007
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten (CRBE) (1946) 1949–1956 (1987)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Commissie voor de Duplicaten Effecten 1954–1976  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2005
Ministeriele-regeling Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983)  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-2010
Zbo Besluit beperking openbaarheid – Bureau Certificatie  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit beperking termijn openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaats over te brengen dossiers archief Hoofdafdeling Privaatrecht Ministerie van Justitie inzake geslachtsnaamswijzigingen, 1921–1972  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperking termijn openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaatsen over te brengen dossiers archief diplomatieke vertegenwoordiging in India, (1908) 1975–2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2018
Zbo Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2006
Ministeriele-regeling Besluit beperking van de openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem 1940–1956, nummer toegang 5125.004  
 
Versie geldend vanaf : 19-09-2019
Beleidsregel Besluit beperkingen aan de openbaarheid supplement archief Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2016
Zbo Besluit beperkingen openbaarheid KNAW  
 
Versie geldend vanaf : 06-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering 1922–1950, nummer archiefinventaris 2.10.14  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2016
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archief Directie Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archief Projectgroep 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen Verenigde Staten-Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden BZK Zuivering Ambtenaren (2.04.67), Militair Gezag (2.13.25), BRIOP (2.13.208), Defensie Collectie Zuiveringen (2.13.99), Financiën Bureau Zuivering (2.08.79), BZK Bureau Invordering (2.04.77), Justitie Afdeling Politie (2.09.107), Justitie RVD (2.09.45) en NEFIS (2.10.62)  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden DGBR (2.09.08), COOM (2.09.61), STPD (2.09.42.01), CABR (2.09.09), Bureau Bijzondere Jeugdzorg (2.09.42.02) en Provinciale Inspecties en Tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden Hoofdafdeling Privaatrecht Ministerie van Justitie inzake geslachtsnaamswijzigingen, 1921 – 1972 (toegangsnummer 2.09.131)  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie: Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM), nummer archiefinventaris 2.09.61  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief van mr. M.H. Gelinck 1946–1974, nr. 2.21.281.40  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archieven BZK Zuivering Ambtenaren (2.04.67), Nederlandse gezantschappen te Zweden en Finland (2.05.219), BZK Bureau Invordering (2.04.77) en Militair Gezag Zuid-Holland (3.09.34)  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2014
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid ministerraad 1996  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2021
Ministeriele-regeling Besluit beperkingen openbaarheid van collectie Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden 1940-1945, collectienummer 88  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitentoepassinglating openbaarheidsbeperkingen RCE en ECR  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging archief  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging archiefbescheiden  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2015
Zbo Besluit digitale vervanging archiefbescheiden KVK 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Zbo Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Kadaster (veldwerken, hulpkaarten en Lijsten 78a)  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2011
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2018
Zbo Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Nederlandse Transplantatiestichting 2019  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Diane  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2014
Ministeriele-regeling Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2019
Beleidsregel Besluit directeur- generaal DUO betreffende vervanging personeelsdocumenten/dossiers (P-documenten) DUO, 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-2015
Ministeriele-regeling Besluit gedeeltelijk opheffen beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Hoge Raad der Nederlanden, (1939) 1940–1979 (1981)  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit gedeeltelijk opheffen termijnen beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie: Bureaus Kabinet en Juridische Zaken afdeling Politie ressorterend onder het Ministerie van Justitie (1932–) 1945–1952 (–1968), nummer toegang 2.09.107  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit gedeeltelijk opheffen termijnen beperking openbaarheid van archiefbescheiden Directie Curatieve Zorg en taakvoorgangers Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, en Cultuur (1984) 1995-2006  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit houdende beperking openbaarheid Archieven Rijkspolitie in de provincie Noord-Brabant, Districten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Breda, (1937) 1945–1993 (1995)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit houdende beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap in Spanje (Madrid), (1888) 1939–1954  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2008
Ministeriele-regeling Besluit houdende beperking openbaarheid archief Rijkspolitie provincie Friesland, District Leeuwarden, 1970–1991  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit houdende beperking openbaarheid archiefbescheiden geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Bangladesh, Ambassade Dhaka, Besluit Beperking Openbaarheid Bangladesh, Ambassade Dhaka (1971) 1975–2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit houdende beperking openbaarheid van het naar het Utrechts Archief over te brengen archief van Rijkspolitie in de Provincie Utrecht, district Utrecht 1948–1993  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit houdende de beperking openbaarheid archiefbescheiden geborgen in het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Zimbabwe, Ambassade Harare (1956) 1980–2013 (2014), Besluit Beperking Openbaarheid Ambassade Harare 1980–2013 (2014)  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
Ministeriele-regeling Besluit inzake termijn beperking openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaatsen over te brengen dossiers in het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in Bangladesh (1971) 1975–2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2022
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2010
Ministeriele-regeling Besluit openbaarheid archief van Tweede Haagse Archief 1945  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Gratie Doodstraffen, nummer toegang 2.09.71  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperking openbaarheid inventarisnummer 9107 in archief KdK 1898–1945  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit opheffen beperkingen archief Ministerie van Justitie: Voorwaardelijke Invrijheidstellingen 1950–1978, nummer toegang 2.09.115  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid aantal archieven voormalig Ministerie van Overzeese Rijksdelen en rechtsvoorgangers  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet Gouverneur Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1962  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Kabinet der Koningin 1898–1945  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Justitie, Verenigingenregister, (1820)1874–1976, en Archief Ministerie van Justitie, Stichtingenregister, 1957–1976  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën te Londen 1940–1945  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Ministerie van Koloniën: Dossierarchief 1945–1963  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archief Stichting Nederlands Kunstbezit (1930) 1945–1951 (1983) en van haar taakvoorgangers en taakopvolgers, Toegangnummer 2.08.42  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archiefbescheiden archief Ministerie van Buitenlandse Zaken: Directie Buitenlandse Dienst 1945–1954, nummer toegang 2.05.51  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit opheffen beperkingen openbaarheid archieven Kabinet der Koningin over de periode 1946–1988  
 
Versie geldend vanaf : 16-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperking openbaarheid Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten en afwikkelingsbureau, 1941–1956  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2013
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen gesteld aan openbaarheid archief Sociaal-Economische Raad 1950–1979  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2016
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen openbaarheid archief Rapportage Indonesië  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Code-Archief BuZa  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Indisch Archief  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief CG Singapore  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief Commissariaat Indische Zaken  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit opheffing openbaarheid archiefbescheiden toegang nummer 2.03.01  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2013
Ministeriele-regeling Besluit opheffing openbaarheid enige inventarisnummers archief Directe Verre Oosten  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2014
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2012
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 21-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden informatiesysteem Marjolein  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging financiële archiefbescheiden OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging inkomende papieren archiefbescheiden DUO Groningen  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2018
Ministeriele-regeling Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden DUO/OI 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2018
Zbo Besluit routinematige vervanging inkomende post KNAW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2021
Ministeriele-regeling Besluit stellen van beperkingen openbaarheid archiefcollectie G.H. Verheyen, nummer archiefinventaris 2.21.443  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2011
Ministeriele-regeling Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Besluit tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen en Uitkeringsraad als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2012
AMvB Besluit tot regeling van overbrenging naar Rijksarchiefbewaarplaatsen van de kerkelijke doop-, trouw-, en begraafboeken, dagtekenend van voor de invoering van de burgerlijke stand en gedeelten van gaardersarchieven die aantekeningen omtrent geboorten, trouwen, sterven en begraven bevatten  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-1929
Ministeriele-regeling Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit tot verlengen beperking openbaarheid archief Nederlandse Beheersinstituut – Personeelsdossiers 1945–1967, nummer archiefinventaris 2.09.37  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2017
Zbo Besluit tot verlenging van de opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen- en Uitkeringsraad als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Zbo Besluit uitzondering van vernietiging  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststeling selectielijst neerslag handelingen ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Concernbrede selectielijst Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Selectielijst Bedrijfsvoering en Beleid van ‘de Rechtspraak’ voor waardering alle niet-rechtszaak-gebonden stukken, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2002  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Selectielijst Nederlandse Transplantatie Stichting vanaf 1 januari 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2019
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Selectielijst Stichting Hobéon SKO Certificatie vanaf 1 maart 2008  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Selectielijst beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en rechtsvoorganger vanaf 2009  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2019
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vanaf 1993  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling actualisatie selectielijst Toezicht Rechtspersonen over de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2012
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling generieke selectielijst informatie politie vanaf 1 januari 2013  
 
Versie geldend vanaf : 21-05-2020
KB Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de periode vanaf 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Bedrijfschap Horeca en Catering over de periode vanaf 1954  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst / FIOD over de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst/Centrale Administratie vanaf 2007  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst vanaf 2007  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Bosschap over de periode vanaf 2009  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. en rechtsvoorgangers voor de periode vanaf 28 januari 1985  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst CBR over de periode vanaf 1927  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst CML BV vanaf 3 mei 2018  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst COGEM voor de periode vanaf 1995  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst COKZ over de periode vanaf (1901) 1975  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst CVZ (1999–2014) en ZIN (periode vanaf 2014)  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Centraal Bureau voor de Statistiek vanaf 2004 en Centrale Commissie voor de Statistiek voor de periode 2004–2016  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996–2010  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf 2005  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Chex Liftkeuringen vanaf 2006  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst College Bouw Zorginstellingen 2000–2010  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst College Sanering Zorginstellingen vanaf 1981  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst College gerechtelijk deskundigen vanaf 1 januari 2010  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) vanaf 2020  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) vanaf 2005  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Commissie voor de milieueffectrapportage, over de periode vanaf 1 december 1981  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Dienst voor het kadaster en de openbare registers  
 
Versie geldend vanaf : 22-05-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Dopingautoriteit voor de periode vanaf 2019  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2021
KB Besluit vaststelling selectielijst Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 5 mei 1945  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Erfgoedinspectie periode vanaf (1993) 2001  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Federatie van gezondheidszorgpsychologen, voor periode vanaf 27 februari 2002  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Gemeenschappelijk Secretariaat Productschappen Vee, Vlees en Eieren vanaf 1993  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Huurcommissie periode vanaf 2009  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 2013  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst KNAW over de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2015
KB Besluit vaststelling selectielijst Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Kamer van Koophandel voor de periode vanaf 2014  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2022
KB Besluit vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Kansspelautoriteit 2018 vanaf 1 april 2012  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Keurmerkinstituut vanaf [1997] 1998  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Kiwa over de periode vanaf 1996  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Klantenloket EPD, zoals uitgevoerd door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de zorg (Nictiz) over de periode 2008–2011  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over de periode vanaf 1977  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Liftinstituut B.V. vanaf 1 januari 1956  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Loodswezen voor de periode vanaf 1988  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Luchtverkeersleiding Nederland vanaf 1993  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling selectielijst MBO-instellingen vanaf 1 augustus 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s) voor de periode vanaf 1999  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Algemene Zaken vanaf 2007  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 1 januari 2003  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 5 mei 1945  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Monumentenzorg voor het Ministerie van OC&W vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Naktuinbouw en rechtsvoorgangers periode vanaf (1941) 1966  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie vanaf 1 januari 2017 voor primaire taken en vanaf 1 januari 1946 voor bedrijfsvoeringstaken  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 1996  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over periode vanaf 2002  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht van Orde van Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en voorlopers over de periode vanaf 1969  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1949  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Normec Certification BV vanaf 1 maart 2006  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2008  
 
Versie geldend vanaf : 05-07-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst P-Direkt voor de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Politieacademie en rechtsvoorganger over de periode vanaf 1992  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Productschap Pluimvee en Eieren over de periode vanaf 1956  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vee en Vlees over de periode vanaf 1956  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vis periode vanaf 1956  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Productschap Zuivel, over de periode 2000–  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst RDW vanaf 1996  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Raad van State archiefbescheiden vanaf 1 september 2010  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Accreditatie vanaf 1995  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Werk en Inkomen (bedrijfsvoeringstaken periode vanaf 2002)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Rijksgebouwendienst, periode vanaf 2010  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseale instellingen over de periode 1946–1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseum  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014)  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Sociaal-Economische Raad (1956–2006) vanaf 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart periode vanaf 1993  
 
Versie geldend vanaf : 22-08-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) over de periode 1988–1 juli 2012  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2019
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud vanaf 2004 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf oktober 2006  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2019
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Nidos voor de periode vanaf 1 november 1995  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Participatiefonds over de periode vanaf 1995  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vanaf 1 augustus 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-12-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Skal en rechtsvoorganger vanaf 1985  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Vervangingsfonds over de periode vanaf 1992  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor de periode vanaf 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) vanaf 1988  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vanaf 2009  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst TNO over periode vanaf 1932  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst TÜV Nederland voor de periode vanaf 2000  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst TÜV SÜD Nederland B.V. voor de periode vanaf juli 2000  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst UWV vanaf 2014  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2017
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2011
KB Besluit vaststelling selectielijst Verenigde Vergadering der Staten-Generaal vanaf 5 mei 1945  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Veturo B.V. voor de periode vanaf 2001  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2021
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Vinçotte Nederland B.V. voor de periode vanaf 11 september 1997  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Waarderingskamer vanaf 1 januari 2014  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Waterschappen vanaf 1 januari 2012  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de periode vanaf 2012  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst ZonMw over de periode vanaf 21 mei 2001  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst administratieve neerslag Autoriteit Financiële Markten over de periode vanaf 2002  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2019
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst administratieve neerslag CIBG en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting vanaf 1995  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden commissaris van de Koning als rijksorgaan ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden handelingen Regionaal Historische Centra met de provincie als werkgebied over de periode vanaf 1 mei 1998  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden kerndepartement ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2022
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archieven Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archieven Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2016
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014)  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
KB Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2014
KB Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2007
KB Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst fonds Podiumkunsten vanaf 2007  
 
Versie geldend vanaf : 09-11-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 actualisatie  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2020
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1945 ingediend door Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en taakvoorgangers vanaf 2000  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst hogescholen over de periode vanaf 8 oktober 1992  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende organisatieonderdelen belast met de bedrijfsvoering over de periode 1985–2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2013
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst monetair beleid De Nederlandsche Bank  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en haar commissies, 1949–1999  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelen Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) over de periode vanaf 01 november 1997  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Douane vanaf 1996 (minister van Financiën, ressort Belastingdienst)  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg beleidsterrein Toezicht op de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2009
KB Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2015
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Forensisch Instituut over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Rijkscommissie en Dagelijkse commissie Export-, import- en investeringsgaranties beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties 1922–2008  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Stichting Pensioen en Verzekeringskamer 1923–2004  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Advisering Onderwijsraad 1980–2003  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Basisonderwijs 1945–1998  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs (1945) 1968–1998  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 1968–1999  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Speciaal onderwijs 1950–1996  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Voortgezet onderwijs periode 1968–1998  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Open Universiteit en de onder hem ressorterende actoren op beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1985–  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Opleiding en registratie vanaf 1932 (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst)  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Orde van Octrooigemachtigden vanaf 1936  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Prophylaxefonds (Sociale Zekerheid 1931–1950) en rechtsopvolger Praeventiefonds (Volksgezondheidsubsidies 1950–1998)  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2005
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Raden voor Rechtshulp vanaf 1994  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Inschrijving Eigen Vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stimuleringsfonds voor de Pers vanaf 1974  
 
Versie geldend vanaf : 08-01-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Zorgonderzoek Nederland beleidsterrein Volksgezondheidsubsidies vanaf 1995 tot 2001  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen actor Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds beleidsterrein Media Letteren en Bibliotheken vanaf 1990  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke Voorbereiding van het Regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999–2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Stichting Uitvoering Omslagregelingen)  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Verkeer & Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 18-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenland 1945-1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 04-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp vanaf 1975 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 12-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit)  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland)  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945– (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Amateurkunst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Mondriaan Stichting)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stimuleringsfonds voor de Architectuur)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting NAK)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (College van Toezicht collectieve beheersorganisatie auteurs- en naburige rechten en voorganger)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Commissariaat voor de Media)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Radio Nederland Wereldomroep)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Stichting Etherreclame)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 21-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 26-04-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking 1965–1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2014
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Cogis)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Het Gebaar)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Joods Humanitair Fonds)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma)  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Erasmus Medisch Centrum (EMC))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht))  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Nederlandse Transplantatie Stichting)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Stichting Fonds PGO, fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 08-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1945  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2012
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950 (Gerechtshoven)  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regulering en toezicht bank- en kredietwezen 1992–2002  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2006
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Algemeen Nederlands verbond van Reisondernemingen)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2011
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Nederlandse Zorgautoriteit)  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008)  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ))  
 
Versie geldend vanaf : 09-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 12-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Erasmus Universiteit Rotterdam)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Radboud Universiteit Nijmegen)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Rijksuniversiteit Groningen)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Delft)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Eindhoven)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Leiden)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Maastricht)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Twente)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Utrecht)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Amsterdam)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Tilburg)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Vrije Universiteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Wageningen Universiteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2010
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 26-09-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Centrale Raad van Beroep)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Gerechtshoven)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Raad voor de Rechtspraak)  
 
Versie geldend vanaf : 10-01-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein onderwijs vanaf 1992 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2009
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2008
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Financiën)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Justitie)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007
Ministeriele-regeling-archiefselectielijst Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2007