Rijksoverheid

Wettenpocket Wegenverkeerswet 1994

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
20-5-2022
Downloads
4084
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wegenverkeerswet 1994. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit burgerservicenummer  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2009
AMvB-BES Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Aanpassingsbesluit van een aantal amvb's gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 ivm verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1996
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Zbo Aanwijzing RDW toezichthouders ITS  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Aanwijzing RDW toezichthouders markttoezicht Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2000
Ministeriele-regeling Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-1996
Beleidsregel Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Zbo Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2008
Zbo Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2003
Zbo Beleid tijdelijke importprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Beleid tijdelijke importprocedure 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2021
Zbo Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Zbo Beleidsregel elektronische tenaamstelling  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2017
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Zbo Beleidsregel hergebruik testrapporten  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2021
Zbo Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Beleidsregel Beleidsregel ontheffingverlening LZV  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2003
Zbo Beleidsregel ontheffingverlening LZV 2006  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2006
Zbo Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2017
Beleidsregel Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlening LZV  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2006
Beleidsregel Beleidsregel veiligheidsadviseur  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2014
Zbo Beleidsregel weggedrag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Zbo Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2015
Beleidsregel Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2016
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing Stichting Automotive Belangen Nederland als belangenbehartiger automobielbranche  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2006
Ministeriele-regeling Besluit aandachtspunten voor de accountantscontrole Dienst Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1996
AMvB Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders markttoezicht Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
AMvB Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Besluit elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit etikettering energiegebruik personenauto's  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2014
Ministeriele-regeling Besluit herkenningsteken uitvaartstoet van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Ministeriele-regeling Besluit herkenningstekens militaire kolonne  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
AMvB Besluit langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Ministeriele-regeling Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2002
AMvB Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Besluit vaststelling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2006  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2005
AMvB Besluit voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit vrijstelling artikel 31 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het op de openbare weg krijgen of geven van rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2015
AMvB Besluit wegslepen van voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Cusumsysteem Erkenninghouder APK 2017  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2020
Zbo Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties 2017  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2020
Zbo Cusumsysteem Keurmeester APK 2017  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2020
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling foliefabrikanten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Erkenningsregeling lamineerders  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Zbo Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling ITS-Regeling  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2017
Ministeriele-regeling Inhaalverbod voor vrachtauto's op diverse autosnelwegen in beheer bij het Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2003
AMvB Invoeringsbesluit ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Kentekenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Mandaat CBR (2011)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Zbo Mandaatregeling RDW  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Publicatie aanduiding publiek identificatiemiddel rijbewijs  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2019
Zbo Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling BN- en GN-kentekens en -kentekenbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2002
Zbo Regeling Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 22-08-2010
Ministeriele-regeling Regeling OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2008
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanduiding motor- en bromfietshelmen  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanpassing voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing kaarten vervoer van gehandicapten in verband met gebruik trottoir en voetpad door gehandicapte bestuurders van bijzondere snorfietsen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing oude modellen rijbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1996
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 145f Wegenverkeerswet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 27-06-2012
Ministeriele-regeling Regeling afgifte bromfietscertificaten  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2006
Ministeriele-regeling Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Zbo Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2007
Zbo Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2010  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2009
Zbo Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Zbo Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2007  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2006
Ministeriele-regeling Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Regeling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Regeling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2020
Zbo Regeling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2022 en 2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling eisen examinatoren  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling eisen geschiktheid 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling eisen pasfoto’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamen rijbewijscategorie T  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie AM  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2010
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën A1, A2 en A  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling eisen rijgedrag  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2008
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling elektronische publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling erkenning bedrijfsvoorraad  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling erkenning exportdienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling erkenning tenaamstelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling fietsenregister  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling gebruik Tellerstandbeeldmerk RDW  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2016
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling kentekens en kentekenplaten  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling kinderbeveiligingsmiddelen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2014
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling langdurige zorg  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2004
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling mobiele-objectenregister  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Zbo Regeling model opnamekaart gasinstallatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling modellen keuringsrapport 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Regeling ontheffing goedkeuring afmetingen en massa’s landbouw- of bosbouwvoertuigen en mobiele machines  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling optische en geluidssignalen 2009  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling overleg exceptioneel transport  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2008
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling regels experiment elektronische aanvraag rijbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling tachograafkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling taken Dienst Wegverkeer  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2021
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling tarieven Wet lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling tarieven bewegwijzering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling transitokentekens  
 
Versie geldend vanaf : 05-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2004
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling L-bord  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1996
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2017
Zbo Regeling vaststelling constanten regressieformules en waarden gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2014 en 2015  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling vergoeding voor wegbeheerders bij exceptionele transporten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling vergunningverlening experimenten zelfrijdende auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling verkeersbrigadiers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling verkeerslichten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling verkeersregelaars 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwensdiensten  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 26-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen en landbouwvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 03-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling geld- en waardetransportbedrijven  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Reglement rijbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering joyriding  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering valse of vervalste kentekenplaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Tijdelijk besluit begeleid rijden  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2017
AMvB Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2020
AMvB Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2020
Zbo Toezichtbeleid ITS  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
AMvB Tweede tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit Wwft 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2009
Ministeriele-regeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling VenW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2008
Ministeriele-regeling Verkeersregeling Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Zbo Vervallenverklaring tenaamstelling personen zonder Nederlands adres en overleden personen  
 
Versie geldend vanaf : 12-04-2018
AMvB Verzamelbesluit Omgevingswet 2022  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
Ministeriele-regeling Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, enz. (verkeersregelaars en enkele technische wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000, enz. (invoering boordcomputer taxi, afschaffing vergunning collectief personenvervoer, elektronisch vervoerbewijs)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Kentekenreglement (aanmerken kentekenregister als basisregistratie, herziening gegevensverstrekking kentekenregister)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens en enige andere wijzigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (aanpassing eisen aan examenvoertuigen, terminologische aanpassingen en aanpassingen in de procedure betreffende aanvraag verklaring van geschiktheid)  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (experiment elektronische aanvraag rijbewijzen)  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (implementatie richtlijn Commissie EG)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (wijziging procedure aanvraag en afgifte rijbewijzen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering bromfietsrijbewijs)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (vakbekwaamheid bestuurders)  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (gebruik optische en geluidssignalen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (harmonisatie van milieuzones)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (invoering gehandicaptenparkeerkaart volgens communautair model)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (toekennen van verkeersregelende bevoegdheden aan verkeersregelaars)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (verbieden van vervoer van personen in aanhangwagens en laadruimten van motorvoertuigen en bromfietsen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanpassing voertuigen, enz. (niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid (aanpassing omschrijvingen coderingen)  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid, enz. (implementatie richtlijn nr. 2012/36/EU)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling gehandicaptenparkeerkaart (verduidelijking gebruik parkeerkaart)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (doorberekening van de kosten van onderzoeken naar de geschiktheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging kosten eerste en tweede onderzoek naar geschiktheid)  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (aanpassing beginnersregeling)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (aanpassing van betalingstermijnen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (doorberekenen van kosten van onderzoeken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (implementatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (uitspraak Raad van State tot onverbindendverklaring van artikel 17)  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (alcoholslotprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, enz. (invoering van een praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 (implementatie richtlijn 2003/59/EG vakbekwaamheid bestuurders)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling verkeersregelaars 2009 (vereenvoudiging aanstelling evenementenverkeersregelaars)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (onderhoudswijziging 2017)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid implementatie richtlijn nr. 2000/56/EG  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?