Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de rechtsbijstand

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-11-2019
Downloads
217
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de rechtsbijstand. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2019
AMvB Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2008
Zbo Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit OM-afdoening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit aanpassing eigen bijdragen rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2004
AMvB Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
AMvB Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing instantie uitbetaling vergoedingwerkzaamheden gerechtsdeurwaarders in rechtsbijstandzaken  
 
Versie geldend vanaf : 06-08-2011
AMvB Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
AMvB Besluit omschrijving indexcijfer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Besluit op de huurtoeslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
AMvB Besluit toevoeging mediation  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2019
AMvB Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2014
Ministeriele-regeling Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
Zbo Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2011
Ministeriele-regeling Regeling huurtoeslaggrenzen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling normbedragen voorschotverlening 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling normbedragen voorschotverlening 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Regeling normbedragen voorschotverlening 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Zbo Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2015  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2015
Zbo Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2016
Zbo Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2017  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2017
Zbo Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2018  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2018
Zbo Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2019  
 
Versie geldend vanaf : 27-05-2019
Zbo Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2018
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling wijziging vergoedingen rechtsbijstandverleners  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2015
AMvB Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
Zbo Subsidieregeling Rechtwijzer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Zbo Subsidieregeling uitelkaar.nl  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2017
Zbo Subsidieregeling uitelkaar.nl  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Subsidieregeling uitelkaar.nl 2019  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2019
AMvB Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2009
AMvB Wijzigingsbesluit 18 december 2000 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, enz. (stimuleren verlening rechtshulp door voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of artikel 8, tweede lid, Wet op de rechtsbijstand)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (vergoeding beurtelingse verlening rechtsbijstand bij politieverhoren)  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?