Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
9-7-2020
Downloads
209
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Beleidsregel Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Beleidsregel Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
Zbo Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Zbo Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
Zbo Beleidsregel weggedrag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
AMvB Besluit tot verlenging van de vrijstelling accijns voor de binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Invoeringsbesluit ambulancezorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Kaderbesluit mrb  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Zbo Mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2014
Beleidsregel Motorrijtuigenbelasting: motorrijtuigen ingericht en uitsluitend bestemd voor het gebruik als vuilniswagen, belasting zware motorrijtuigen: huisvuilauto's  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2000
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling voertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
AMvB Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Beleidsregel Vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen voor motorrijtuigen voor de wegenbouw  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-1999
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?