Rijksoverheid

Wettenpocket Wet Infrastructuurfonds

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
9-7-2020
Downloads
45
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet Infrastructuurfonds. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet Infrastructuurfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Beleidsregel Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2013
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi  
 
Versie geldend vanaf : 16-06-2013
AMvB Besluit BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit Infrastructuurfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
AMvB Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Mandaat CBR  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling OV-begeleiderskaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Regeling controledocumenten taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-2005
Ministeriele-regeling Regeling duurzaam veilig  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi  
 
Versie geldend vanaf : 21-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling informatie aanbestedingen concessies openbaar vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling landelijk werkende OV-chipkaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling periodieke controle taxameters  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2006
Zbo Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling taxibestuurders 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2020
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ERTMS  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2019
Zbo Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2017
Zbo Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2019
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2019
Ministeriele-regeling Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (Aanpassing aan Derde tranche Awb)  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (Subsidieregeling Zuidas en gewijzigde behandeling bestaande uitkeringen voor bijdrage BTW-compensatiefonds)  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (ophoging doeluitkering en andere bekostigingswijze infrastructuurprojecten)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Gebundelde doeluitkering  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-05-2004

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?