Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het specifiek cultuurbeleid

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-4-2021
Downloads
268
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op het specifiek cultuurbeleid. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op het specifiek cultuurbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Zbo Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 15-08-2020
Zbo Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2020
Zbo Algemeen Reglement Mondriaan Fonds 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregel verlaging cultuursubsidies  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2012
AMvB Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2017
AMvB Besluit op het specifiek cultuurbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2017
Zbo Besluit tot wijziging en inwerkingtreding van Uitvoeringsregeling lange speelfilm en Suppletieregeling filminvesteringen Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-2007
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Subsidieplafonds 2021 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2013
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2017
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2013
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten  
 
Versie geldend vanaf : 17-01-2015
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en Deelreglement Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2012
Zbo Besluit vaststelling subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, de Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland en het Deelreglement Distributie  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2011
Zbo Biografieregeling Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2021
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Tweede Steunmaatregel  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000–100.000  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2020
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Musea met een private collectie  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2021
Zbo Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Zbo Deelregeling #NieuweStukken Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Zbo Deelregeling Architectuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Architectuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Art Fair Internationaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Beschermd Cultuurgoed of Beschermde Verzameling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Collectiemobiliteit 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Collectieprogramma’s 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2021
Zbo Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2017
Zbo Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2016
Zbo Deelregeling Curator Beschouwer  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Zbo Deelregeling Digitale Cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Digitale Cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Erfgoed Innovatie  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Zbo Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Eénjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Festivals Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Festivals Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Zbo Deelregeling Incidentele Aankopen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Kunst / Erfgoed presentatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunst Opdracht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunst Presentatie Internationaal  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunstenaar Basis  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunstenaar Project  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunstenaar Start  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Kunstpodia 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Zbo Deelregeling Mobiel Erfgoed  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2017
Zbo Deelregeling Publicaties 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Residency  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelregeling Restauratie Mobiel Erfgoed  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2018
Zbo Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling UPstream: Music x Design  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2019
Zbo Deelregeling Vormgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelregeling Vormgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2021
Zbo Deelregeling extra budget meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2020
Zbo Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2021
Zbo Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2015
Zbo Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2015
Zbo Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2019
Zbo Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 22-11-2019
Zbo Deelregeling programma urban projecten Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Deelregeling theaterteksten Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2017
Zbo Deelregeling twee- en vierjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Deelregeling tweejarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Herziene regeling projectwerkbeurzen voor literaire vertalers  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2009
Zbo Huishoudelijk Reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2019
Zbo Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2012
Zbo Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Zbo Intrekkingsbesluit Deelreglement Suppletie van Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Kunst Verbinding  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Zbo Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2020
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Zbo Programma Internationale Promotie Dutch Performing Arts  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2021
Zbo Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Zbo Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2020
Zbo Regeling Age Friendly Cultural Cities  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2017
Zbo Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2019
Zbo Regeling Architectuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling Brug voor Talent  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Zbo Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
Zbo Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Zbo Regeling Cultuurmakers van nu  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Zbo Regeling Digitale cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling Digitale literatuur  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Regeling Each One Teach One  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2020
Zbo Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Zbo Regeling Experiment  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Zbo Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
Zbo Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Zbo Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-12-2018
Zbo Regeling Jonge Kunst  
 
Versie geldend vanaf : 21-11-2020
Zbo Regeling Maakruimte voor cultuur  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Zbo Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling MeeMaakPodia  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2019
Zbo Regeling Open Oproep  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Zbo Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2019
Zbo Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2020
Zbo Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Zbo Regeling Talent in de regio  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2020
Zbo Regeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling Translation Grants for Foreign Publishers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling Urban Arts Talent  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2020
Zbo Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 14-02-2020
Zbo Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze  
 
Versie geldend vanaf : 09-05-2020
Zbo Regeling Vormgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2021
Zbo Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2020
Zbo Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2020
Zbo Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2020
Zbo Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 20-03-2021
Zbo Regeling bijzondere projecten Fonds voor Cultuurparticipatie  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling literaire tijdschriften 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2020
Zbo Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2019
Zbo Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 13-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling op het specifiek cultuurbeleid  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2020
Zbo Regeling projectsubsidies literaire activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2021
Zbo Regeling projectsubsidies voor publicaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2021
Zbo Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling)  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2020
Zbo Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan  
 
Versie geldend vanaf : 25-06-2020
Zbo Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor tweede aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2021
Zbo Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen  
 
Versie geldend vanaf : 26-06-2020
Zbo Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Zbo Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2019
Zbo Regeling ‘Het beste van twee werelden’ van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2010
Zbo Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2014
Zbo Samenwerking Musea 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Subsidieplafond 2017 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (aanvraagronde 2 september 2014)  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2014
Zbo Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-2014
Zbo Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 04-10-2016
Zbo Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-2015
Zbo Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Zbo Suppletieregeling filminvesteringen Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Zbo Suppletieregeling filminvesteringen Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2021
Zbo Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes)  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2021
Zbo Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2021
Zbo Translation Grants for Foreign Publishers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2021
Zbo Upstream: Music  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2019
Ministeriele-regeling Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Zbo Wijziging Subsidieplafond Nederlands Fonds voor de Film voor kalenderjaar 2011  
 
Versie geldend vanaf : 27-12-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering gedifferentieerd systeem subsidieverstrekking t.b.v. cultuuruitingen)  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering verantwoordingssysteem voor specifieke uitkeringen)  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2007
Zbo Wijzigingsbesluit Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2021
Zbo Wijzigingsbesluit Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Zbo Wijzigingsbesluit Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Zbo Wijzigingsbesluit Deelregelingen projectsubsidies, internationaliseringssubsidies, composities en libretto's en programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten en de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19crisis (Balkonscènes)  
 
Versie geldend vanaf : 19-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 (tweede aanvullend steunpakket)  
 
Versie geldend vanaf : 28-01-2021
Zbo ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2009

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?