Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-4-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 48, tweede en zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 48, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 dat een reiziger is verschuldigd, wordt vastgesteld op € 50,00.

Artikel 2

Het bedrag aan administratiekosten, bedoeld in artikel 48, zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000, wordt vastgesteld op € 15,00.

Artikel 3

[Wijzigt deze regeling.]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos