Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020; Wet op de omzetbelasting 1968; Algemene douanewet; Algemeen douanebesluit; Algemene douaneregeling; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Wet belastingen op milieugrondslag; Provinciewet; Wet uitwerking Autobrief II; Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inzake rijksbelastingen
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 9:6a van de Algemene douanewet, artikel 6:4 van het Algemeen douanebesluit, artikel 10:5 van de Algemene douaneregeling, de artikelen 27a, 84c en 102a van de Wet op de accijns, de artikelen 13a, 15a en 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 37d en 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 13 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 222 van de Provinciewet, de artikelen XXIII en XXIV van de Wet uitwerking Autobrief II, en artikel XXI van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel III

[Wijzigt het Algemeen douanebesluit.]

Artikel IV

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel V

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VI

[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel VII

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel IX

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XI

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel V, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel XII

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel