Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belastingen op milieugrondslag; Provinciewet; Wet uitwerking Autobrief II
Geldend vanaf
1-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 222 van de Provinciewet en de artikelen VIII en IX van de Wet uitwerking Autobrief II;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IV

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel V

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VI

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel VII

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes