Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belastingen op milieugrondslag; Provinciewet; Wet inkomstenbelasting 2001
Geldend vanaf
1-1-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag en artikel 222 van de Provinciewet, in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IV

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel V

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VI

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, onder 2, opgenomen verhoging van de accijns.

Artikel VII

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem