Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Wet belastingen op milieugrondslag; Provinciewet; Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inzake rijksbelastingen
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling