Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen); Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de dividendbelasting 1965; Wet op de omzetbelasting 1968; Algemene douanewet; Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Belastingwet BES; Wet tegemoetkomingen loondomein; Registratiewet 1970; Algemeen douanebesluit; Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard; Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Geldend vanaf
24-3-2018
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling