Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de dividendbelasting 1965; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Algemene douanewet; Algemeen douanebesluit; Wet op de accijns; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Wet openbaarheid van bestuur; Invorderingswet 1990; Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken; Wet waardering onroerende zaken; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; Belastingwet BES; Provinciewet; Gemeentewet; Waterschapswet
Geldend vanaf
1-1-2012
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling