Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015); Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Successiewet 1956; Wet op de omzetbelasting 1968; Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968; Algemene douanewet; Algemeen douanebesluit; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Belastingwet BES; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling