Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Uitvoeringsregeling Wmo 2015
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Uitvoeringsregeling Wmo 2015; Kaderwet VWS-subsidies; Kwaliteitswet zorginstellingen; Wet Justitie-subsidies; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet normering topinkomens; Vreemdelingenwet 2000; Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen; Kaderwet militaire pensioenen; Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet wettelijke grondslag bdu siv; Mededingingswet; Participatiewet; Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de omzetbelasting 1968; Tabaks- en rookwarenwet; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet toelating zorginstellingen; Wet financiering sociale verzekeringen; Financiƫle-verhoudingswet; Veteranenwet; Wetboek van Strafrecht; Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling