Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen; Wegenverkeerswet 1994; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering; Wet wegvervoer goederen; Besluit inzamelen afvalstoffen; Wet milieubeheer; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling