Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
24-9-2022
Downloads
1082
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
AMvB Aanpassingsbesluit WVO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit Studiekeuze123  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Beleidsregel Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Beleidsregel Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
AMvB Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
AMvB Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
AMvB Besluit experiment promotieonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 27-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
KB Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 18.76 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 15-11-2014
KB Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 20-06-2008
KB Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlenging experiment educatieve module  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2022
Ministeriele-regeling Besluit verlenging experiment leeruitkomsten  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2022
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Maatwerkregeling ventilatie op scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Zbo Mandaatbesluit NVAO 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling-BES Regeling Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling andere bijdragen van studenten in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling financiën hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling gegevens studentenenquête  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling jaarverslaggeving onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling normering topinkomens OCW-sectoren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling titulatuur hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling op grond van welke opleidingen van het Instituut voor Sociale Studiën (ISS) toegang tot promotie  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-1994
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2017
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling 5a – MDT Continueren en opschalen  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling School en omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling expertisedeling onderwijs nieuwkomersleeringen  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling heterogene brugklassen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
AMvB Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit WHW 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafonds, bedoeld in artikel 1.3 Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2022
Ministeriele-regeling Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (aanpassing kwaliteitsbekostiging 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19)  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?