Rijksoverheid

Wettenpocket Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
25-11-2020
Downloads
505
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
Ministeriele-regeling Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
AMvB Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Beleidsregel Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2019
Beleidsregel Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2019
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014  
 
Versie geldend vanaf : 02-12-2014
Beleidsregel Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2003
Beleidsregel Beleidsregels dierenwelzijn 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing dierenartsen ex artt. 30 en 31 Verordening officiële controles  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing grenscontroleposten en controlepunten officiële controleverordening dierlijk, levensmiddelen en fyto  
 
Versie geldend vanaf : 30-07-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing van C-Mark B.V. als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Besluit diergezondheidsheffing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2017
AMvB Besluit gebruik sera en entstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Pbo Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Besluit goedkeuring tarief databank salmonella pluimvee 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit goedkeuring tarieven 2017 databank I&R pluimvee  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
Beleidsregel Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2011
AMvB Besluit identificatie en registratie van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2020
AMvB Besluit niet gehouden dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Pbo Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2008
AMvB Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
AMvB Besluit verdachte dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2002
Ministeriele-regeling Besluit verlenen goedkeuring tarieven 2017 databank antibiotica pluimvee  
 
Versie geldend vanaf : 23-08-2017
AMvB Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Besluit zoönosen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Dierproevenbesluit 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Dierproevenregeling 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Embryobesluit  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-1994
Ministeriele-regeling Regeling NVWA-tarieven  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing entstoffen infectieuze bovine rhinotracheitis  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-1998
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing panel ’gE-Aujeszky’ standaardsera en onderzoek Aujeszky-entstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling aquacultuur  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling bestuurlijke boetes GWWD  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling diergezondheidsheffing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling handel levende dieren en levende producten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling identificatie en registratie van dieren  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Lutjegast 2020  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Puiflijk 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Terwolde 2020  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling paardensperma 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling rundersperma  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2019
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling varkenssperma  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2015
Ministeriele-regeling Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige vogels dierentuinen 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 (aanpassing bezoekverbod en vervoersbeperkingen tussen pluimveebedrijven en van eenden en kalkoenen naar slachthuizen)  
 
Versie geldend vanaf : 13-04-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?