Rijksoverheid

Wettenpocket Provinciewet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2020
Downloads
434
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Provinciewet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Provinciewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Ambtsinstructie commissaris van de Koning  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2016
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1981
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-1982
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1984  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-1983
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-1984
Ministeriele-regeling Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986  
 
Versie geldend vanaf : 06-10-1985
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
AMvB Besluit accountantscontrole decentrale overheden  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2017
AMvB Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2014
AMvB Besluit toekenning eenmalige uitkeringen leden van gedeputeerde staten  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-1993
AMvB Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
AMvB Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2011
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Circulaire Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Circulaire Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Circulaire Circulaire 2020 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Circulaire Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire procedureregels bij benoeming commissaris van de Koningin  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2005
Circulaire Circulaire verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2014
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
AMvB Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling beleidsindicatoren gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling beleidsindicatoren provincies  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2017
Ministeriele-regeling Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1998
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1999
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2000
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2001
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2002
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2003
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2004
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2005
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2006
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2007
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2008
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2010
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
Ministeriele-regeling Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling rijksbijdrage exploitatie Westerscheldeveerdiensten 1995  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1987  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-1986
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-1987
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990  
 
Versie geldend vanaf : 14-06-1989
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-1990
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-1991
Ministeriele-regeling Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1993
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit WNT  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (wijzigingen interne sturing door provinciale staten en raad, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. (invoering verplicht schatkistbankieren)  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Jaarwedden Gedeputeerde Staten  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (verhoging diverse vergoedingen en harmonisatie rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996
AMvB Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2001
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?