Rijksoverheid

Wettenpocket Wet luchtvaart

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
19-5-2022
Downloads
685
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet luchtvaart. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2021
Zbo ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
Zbo ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2014
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB-BES Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Aanwijzing Schiphol tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-1998
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Beleidsregel Aanwijzing opsporing en vervolging bij voorvallen in de burgerluchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam als volledig gecoördineerd luchtvaartterrein  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling Technische Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2021
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Beleidsregel Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 03-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-2020
Beleidsregel Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2014
Beleidsregel Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2001
Beleidsregel Beleidsregel ontheffingen MLA's  
 
Versie geldend vanaf : 03-07-2003
Beleidsregel Beleidsregel ontheffingen luchtwaardigheid  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2004
Beleidsregel Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2020
Beleidsregel Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Zbo Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM  
 
Versie geldend vanaf : 24-10-2015
Beleidsregel Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2009
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2003
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing functionarisssen en ambtenaar ex artikelen 8a.39 en 8a.40 Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Zbo Besluit aanwijzing toezichthouders ACM  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking demografisch bereik vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio inzake verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B01 t/m B54  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2018
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2019
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33  
 
Versie geldend vanaf : 25-08-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54  
 
Versie geldend vanaf : 26-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
AMvB Besluit beperkingen burgerluchtverkeer Waddenzee  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
AMvB Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2020
AMvB Besluit burgerluchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 21-10-2017
AMvB Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1999
AMvB Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2021
AMvB Besluit geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit luchtvaartnavigatiediensten  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2008
AMvB Besluit luchtvaartuigen 2008  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
AMvB Besluit luchtverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2018
Ministeriele-regeling Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015  
 
Versie geldend vanaf : 05-09-2015
Ministeriele-regeling Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2004
AMvB Besluit militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Besluit slotallocatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2004
AMvB Besluit tarieven en voorwaarden van overige luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
AMvB Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010  
 
Versie geldend vanaf : 30-01-2010
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid PAMR-vergunning 2018  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V.  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2014
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2016
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band, vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021)  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2016
AMvB Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2021
AMvB Besluit vluchtuitvoering  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Zbo Bestuursreglement ACNL  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2020
Ministeriele-regeling Douaneformaliteiten luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1990
Ministeriele-regeling Examenregeling frequentiegebruik 2008  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2015
Ministeriele-regeling Examenreglement voor luchtvarenden 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Frequentiebesluit 2013  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Instelling Coördinatiecomité slotallocatie Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 25-01-1998
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Luchthavenbesluit De Kooy  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
AMvB Luchthavenbesluit Deelen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
AMvB Luchthavenbesluit Eindhoven  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
AMvB Luchthavenbesluit Leeuwarden  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2013
AMvB Luchthavenbesluit Lelystad  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
AMvB Luchthavenbesluit Volkel  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
AMvB Luchthavenindelingbesluit Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 28-10-2021
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling ASK Oldebroek  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Arnhemse Heide  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Assen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Beekhuizerzand  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Eder- en Ginkelse Heide  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Ermelose Heide  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Garderense Veld  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Leusderheide  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Marnewaard  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Oirschot  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Rijen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Stroese Zand  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Vlasakkers  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Vliehors  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Luchthavenregeling Waalsdorpervlakte  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
AMvB Luchthavenverkeerbesluit Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling CROS  
 
Versie geldend vanaf : 02-06-2018
Ministeriele-regeling Regeling Europese bewijzen van luchtwaardigheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling Yakovlev-52 vliegtuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging MTVNL-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning  
 
Versie geldend vanaf : 15-06-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst  
 
Versie geldend vanaf : 22-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzen Tafel van Alders als ander orgaan als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, Wet luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing Dienst Wegverkeer als bevoegde autoriteit in de zin van artikel 17, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 (inzake regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 11-02-2000
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2008
Ministeriele-regeling Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2020
Ministeriele-regeling Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere bevoegdverklaringen luchtwaardigheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling boorduitrusting  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling burgerluchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling burgerluchtvaartinlichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling doven luchtvaartuiglichten militaire luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling eisen cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling-BES Regeling erkenning van het Aerodrome flight information service officer license van St. Maarten voor de BES  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling experiment microklimaat Rijsenhout  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Regeling experiment parallel starten  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2008
Ministeriele-regeling Regeling experiment routewijzigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2008
Ministeriele-regeling Regeling experiment verlenging nachtprocedures  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2010
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke en publieke infrastructuur  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling gelijkstelling buitenlandse bewijzen van bevoegdheid  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2014
Ministeriele-regeling Regeling geluid milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Regeling geluidwerende voorzieningen militaire luchthavens 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling gevaarlijke stoffen in bagage aan boord van een luchtvaartuig  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2003
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden experiment concentreren uitvliegroute Spijkerboor  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling houdende aanwijzing militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 29-08-2020
Ministeriele-regeling Regeling houdende sluiting luchtruim voor Russische luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling kabelvliegers en kleine ballons  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2008
Ministeriele-regeling Regeling logboeken  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2014
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartheffingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2020
Ministeriele-regeling-BES Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen BES 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartnavigatiediensten  
 
Versie geldend vanaf : 28-05-2008
Ministeriele-regeling Regeling luchtvaartvertoningen  
 
Versie geldend vanaf : 02-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling luchtverkeersdienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling melden voorvallen in de burgerluchtvaart 2019  
 
Versie geldend vanaf : 10-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling meldings- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling militair luchthavenluchtverkeer luchthaven Lelystad  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling militair valschermspringen  
 
Versie geldend vanaf : 25-04-2018
Ministeriele-regeling Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling modelraketten  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2015
Ministeriele-regeling Regeling modelvliegen  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling omgevingslawaai luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling onbemande luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderhoud lieren 2001  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2008
Ministeriele-regeling Regeling onderschepping luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling openbaar antenneregister  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2013
Ministeriele-regeling Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling opleiding en handhaving vakbekwaamheid bedieners van luchtvaartstations en vluchtinformatieverstrekkers  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001  
 
Versie geldend vanaf : 20-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling organisatie Kustwacht Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling recreatieve luchtvaart op militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling registratie en verstrekking gegevens militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 17-06-2013
Ministeriele-regeling Regeling seinen luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling slepen en reclamesleepvliegen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling standaard luchtverkeerscircuits  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling storing radioverbinding tijdens een gecontroleerde vlucht  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling taken meteorologie en seismologie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Regeling tarieven Airport Coordination Netherlands 2020  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2020
Zbo Regeling tarieven Airport Coordination Netherlands 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Zbo Regeling tarieven Airport Coordination Netherlands 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling technische voorschriften voor lieren, sleepauto’s en sleepkabels  
 
Versie geldend vanaf : 08-03-2011
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2003
Ministeriele-regeling Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid  
 
Versie geldend vanaf : 11-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling valschermspringen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen  
 
Versie geldend vanaf : 06-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling veiligheidseisen burgerexploitant militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling verdeling op afroep  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Regeling verwijderen van voorwerpen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling vliegplannen  
 
Versie geldend vanaf : 07-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling vluchtuitvoering  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Regeling voortzetting experiment regels strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2013
Ministeriele-regeling Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningen sleepvliegen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling verbod landen en opstijgen militaire luchtvaartuigen buiten luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2009
Ministeriele-regeling Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering luchtvaartwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Tijdelijke ontheffing bevoegdverklaringen voor luchtvarenden in verband met uitbraak COVID-19 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke ontheffing van periodieke trainingen in verband met uitbraak COVID-19 2020  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (implementatie Europese luchtvaartvoorschriften met betrekking tot luchtvarenden en onderhoudstechnici)  
 
Versie geldend vanaf : 05-03-2008
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (uitvoering Eurocontrol eisen personeel met veiligheidstaken binnen de luchtverkeersdienstverlening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en Regeling Toezicht Luchtvaart (deregulering ongemotoriseerd luchtverkeer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, Besluit luchtvaartuigen 2008 en Besluit vluchtuitvoering (onbemande luchtvaartuigen en regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG inzake luchthavengelden)  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid, enz. in verband met technische aanpassingen  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2004
AMvB Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling CROS (transitie Omgevingsraad Schiphol)  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling MLA’s  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht i.v.m. enkele actualiseringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer, enz. (aanvullende voorwaarden aan geluidmaatregelen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-10-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (aanpassingen in uitvoering en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 03-12-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?