Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
24-9-2022
Downloads
2555
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Gemeentewet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Gemeentewet  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2015
AMvB Besluit accountantscontrole decentrale overheden  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2017
AMvB Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2009
AMvB Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 15-10-2014
AMvB Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2010
AMvB Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-1993
AMvB Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2017
AMvB Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
AMvB Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2011
Circulaire Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Circulaire Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Circulaire Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Circulaire Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd burgemeesters  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2007
Circulaire Circulaire verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden  
 
Versie geldend vanaf : 19-11-2014
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
AMvB Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling beleidsindicatoren gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling beleidsindicatoren provincies  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2017
Ministeriele-regeling Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997  
 
Versie geldend vanaf : 18-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden  
 
Versie geldend vanaf : 17-09-2022
Ministeriele-regeling Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit WNT  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 26-07-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (wijzigingen interne sturing door provinciale staten en raad, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 09-12-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. (invoering verplicht schatkistbankieren)  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994  
 
Versie geldend vanaf : 09-04-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2010
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)  
 
Versie geldend vanaf : 19-04-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (verhoging diverse vergoedingen en harmonisatie rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers)  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
AMvB Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-1996
AMvB Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2001
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?