Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle); Provinciewet; Gemeentewet
Geldend vanaf
1-7-2013
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling