Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Titel regeling
Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; Provinciewet; Gemeentewet; Waterschapswet
Geldend vanaf
17-9-2022
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling