Rijksoverheid

Wettenpocket Gemeentewet

Titel regeling
Regeling beleidsindicatoren provincies
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling beleidsindicatoren provincies; Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Provinciewet; Gemeentewet
Geldend vanaf
16-11-2017
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling