Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 3

Titel regeling
Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek; Burgerlijk Wetboek Boek 3
Geldend vanaf
1-1-1992
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van de artikelen 249 lid 1 en 252 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 februari 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 45775/91/6;
Gelet op artikel 249 lid 1 en artikel 252 van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 3 april 1991, nr. W03.91.0099);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143738/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De mededeling bedoeld in artikel 249 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en de kennisgeving bedoeld in artikel 252 van dat boek geschieden schriftelijk.

  • 2. In elk geval zijn voldoende:

    • a. een gewone of aangetekende brief;

    • b. een telegram, telex of telefax.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 22 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin