Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit; Pachtnormenbesluit 1995; Pachtwet; Pachtprijzenbesluit 2007; Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
23-1-1999
Geselecteerde elementen
Volledig
Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10 van het Pachtnormenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier dat bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs door de grondkamers wordt gebruikt, wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model, waarvan een gewaarmerkt afschrift ter inzage ligt op de secretariaten van de grondkamers.

Artikel 2

Het besluit van 20 mei 1994, no. J. 945498, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 januari 1999
De

Staatssecretaris

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber