Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Uitvoeringsregeling pacht
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Uitvoeringsregeling pacht; Pachtprijzenbesluit 2007; Burgerlijk Wetboek Boek 7; Wet agrarisch grondverkeer; Besluit grondbankstelsel; Kaderwet LNV-subsidies; Landbouwwet; Wet waardering onroerende zaken; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
Geldend vanaf
1-7-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging van enkele regelingen in verband met de invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling pachtprijzen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op de artikelen 2, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, en 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, de vaststelling en invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 58 van de Wet agrarisch grondverkeer en artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel, de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, artikel 19 van de Landbouwwet en artikel 18, derde lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Pachtprijzen

Artikel 1

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor land zonder woningen of andere opstallen:

 • a. is de hoogst toelaatbare pachtprijs per jaar per hectare, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, voor pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007, voor de onderscheiden pachtprijsgebieden de prijs die is vermeld in bijlage 1, onder A;

 • b. is het percentage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd, voor de onderscheiden pachtprijsgebieden het percentage dat is vermeld in bijlage 1, onder B.

Artikel 2

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor tuinland:

 • a. is de hoogst toelaatbare pachtprijs per jaar per hectare, bedoeld in artikel 11 in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, voor pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007, in Westelijk Holland € 3.633,– en in de Rest van Nederland € 2.646,–;

 • b. is het percentage, bedoeld in artikel 11 in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd, in Westelijk Holland 16% en in de Rest van Nederland 9%.

Artikel 3

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor een tot een boerderij of tuinderij behorende woning of woongedeelte en voor een tot de boerderij behorende arbeiders- of dienstwoning:

 • a. is de hoogst toelaatbare pachtprijs per maand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, de, gegeven het aantal punten waarop de woning of het woongedeelte is gewaardeerd, toepasselijke prijs die is vermeld in bijlage 2, onder A;

 • b. is het puntenstelsel, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, aan de hand waarvan de hoogst toelaatbare pachtprijs als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld, het puntenstelsel dat is vermeld als bijlage 2, onder B;

 • c. is het percentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd: 5,1%.

Artikel 4

 • 1. De hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare van een overeenkomst voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en melkveebedrijven en overige bedrijven, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007 komt overeen met de bedragen, genoemd in de tabel, opgenomen in bijlage 2A.

 • 2. Met betrekking tot de bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven is het percentage, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen geldende pachtprijs wordt gewijzigd: 2,19%.

Hoofdstuk 2. Overige zaken betreffende pacht

Artikel 5

Goedgekeurd worden de besluiten van:

Artikel 6

Het bedrag, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, dat door de verpachter aan de pachter kan worden doorberekend, indien op het verpachte land een ruilverkavelingsrente dan wel een landinrichtingsrente rust, bedraagt maximaal € 25,– per hectare per jaar.

Artikel 7

Als model voor het formulier, bedoeld in artikel 24 van het Pachtprijzenbesluit 2007, wordt vastgesteld:

 • a. voor de hoogst toelaatbare pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 september 2007, het model opgenomen in bijlage 4, onder A, en

 • b. voor de hoogst toelaatbare pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan voor 1 september 2007, het model opgenomen in bijlage 4, onder B.

Hoofdstuk 3. Slotartikelen

Artikel 8

Deze regeling berust mede op artikel 395 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, op de artikelen 23 en 24 van het Pachtprijzenbesluit 2007 en op artikel 18, vierde lid, Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2007.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling pacht.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. behorend bij artikel 1 van de Uitvoeringsregeling pacht

Hoogst toelaatbare pachtprijs voor land zonder woningen of andere opstallen

A. Pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007

Pachtprijsgebied

Hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare per jaar

Bouwhoek en Hogeland

677

Veenkoloniën en Oldambt

451

Noordelijk weidegebied

535

Oostelijk veehouderijgebied

601

Centraal veehouderijgebied

448

IJsselmeerpolders

1.135

Westelijk Holland

464

Waterland en Droogmakerijen

255

Hollands/Utrechts weidegebied

714

Rivierengebied

660

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

377

Zuidwest-Brabant

761

Zuidelijk veehouderijgebied

486

Zuid-Limburg

544

B. Percentage waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd

Pachtprijsgebied

Veranderpercentage

Bouwhoek en Hogeland

-1

Veenkoloniën en Oldambt

-22

Noordelijk weidegebied

-17

Oostelijk veehouderijgebied

-13

Centraal veehouderijgebied

-18

IJsselmeerpolders

12

Westelijk Holland

-7

Waterland en Droogmakerijen

-21

Hollands/Utrechts weidegebied

-10

Rivierengebied

-10

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

20

Zuidwest-Brabant

-1

Zuidelijk veehouderijgebied

-16

Zuid-Limburg

-6

Bijlage 2. behorend bij artikel 3

A. Hoogst toelaatbare pachtprijzen agrarische woningen

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

40

183,77

82

377,62

124

591,07

166

804,49

208

1.017,90

41

188,35

83

382,71

125

596,15

167

809,57

209

1.023,00

42

192,96

84

387,78

126

601,21

168

814,64

210

1.028,10

43

197,56

85

392,87

127

606,31

169

819,74

211

1.033,16

44

202,14

86

397,95

128

611,39

170

824,81

212

1.038,23

45

206,73

87

403,03

129

616,49

171

829,92

213

1.043,31

46

211,33

88

408,13

130

621,57

172

834,97

214

1.048,41

47

215,93

89

413,20

131

626,64

173

840,06

215

1.053,48

48

220,52

90

418,31

132

631,71

174

845,11

216

1.058,57

49

225,10

91

423,36

133

636,81

175

850,23

217

1.063,64

50

229,70

92

428,45

134

641,88

176

855,27

218

1.068,73

51

234,27

93

433,53

135

646,98

177

860,39

219

1.073,81

52

238,90

94

438,60

136

652,04

178

865,47

220

1.078,91

53

243,47

95

443,69

137

657,14

179

870,56

221

1.083,97

54

248,09

96

448,79

138

662,20

180

875,62

222

1.089,07

55

252,66

97

453,85

139

667,29

181

880,71

223

1.094,13

56

257,26

98

458,92

140

672,37

182

885,78

224

1.099,21

57

261,85

99

464,01

141

677,45

183

890,87

225

1.104,33

58

266,45

100

469,08

142

682,50

184

895,95

226

1.109,39

59

271,03

101

474,18

143

687,61

185

901,04

227

1.114,47

60

275,65

102

479,26

144

692,69

186

906,12

228

1.119,58

61

280,23

103

484,34

145

697,78

187

911,21

229

1.124,63

62

284,80

104

489,43

146

702,88

188

916,28

230

1.129,70

63

289,38

105

494,50

147

707,92

189

921,38

231

1.134,79

64

293,98

106

499,60

148

713,00

190

926,45

232

1.139,88

65

298,57

107

504,66

149

718,13

191

931,54

233

1.144,95

66

303,18

108

509,76

150

723,18

192

936,60

234

1.150,03

67

307,75

109

514,84

151

728,27

193

941,71

235

1.155,12

68

312,35

110

519,90

152

733,35

194

946,79

236

1.160,21

69

316,97

111

525,01

153

738,42

195

951,87

237

1.165,27

70

321,51

112

530,07

154

743,51

196

956,93

238

1.170,35

71

326,15

113

535,16

155

748,60

197

962,00

239

1.175,45

72

330,72

114

540,25

156

753,67

198

967,10

240

1.180,52

73

335,33

115

545,33

157

758,75

199

972,18

241

1.185,61

74

339,91

116

550,39

158

763,82

200

977,28

242

1.190,68

75

344,52

117

555,51

159

768,92

201

982,35

243

1.195,78

76

349,08

118

560,57

160

773,98

202

987,42

244

1.200,85

77

353,68

119

565,64

161

779,09

203

992,49

245

1.205,92

78

358,30

120

570,73

162

784,15

204

997,60

246

1.211,00

79

362,89

121

575,81

163

789,22

205

1.002,65

247

1.216,10

80

367,47

122

580,89

164

794,33

206

1.007,75

248

1.221,18

81

372,54

123

585,97

165

799,39

207

1.012,85

249

1.226,25

               

250

1.231,36

B. Puntenstelsel agrarische woningen

1 Vertrekken (1)

             

Begane grond (2)

             

Woonkamer(s) (3)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Slaapkamer(s) (4)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Badkamer

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Keuken

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Bijkeuken

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Eerste etage (2, 5)

             

Slaapkamer(s) (6)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Badkamer

m x

m =

m2 x

0,9 pt

pt

   

Tweede etage (2, 5)

             

Slaapkamer(s) (7)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Zolder (5) max 80 m2 en max 40 pt

m x

m =

m2 x

0,5 pt

pt

   

Vliering c.q. zolder met vlizotrap of losse trap

       

pt

   
               

2 Bijruimten

             

Kelder max. 10 pt

m x

m =

m2 x

0,5 pt

pt

   

Berging max. 10 pt

   

m2 x

0,5 pt

pt

   
               

3 Garage (8)

             

Garage 0,3 pt tot 0,6 pt per m2, max. 12 pt

       

pt

   
               

4 Woonvorm

             

Woonvorm afhankelijk van de van het eigen bedrijf ondervonden hinder: max. –10 pt

         

pt

               

5 Keukeninrichting

             

Keukeninrichting tenminste 2 pt (9); max. 12 pt

       

pt

   
               

6 Sanitair

             

Toilet(ten)

     

3 pt

pt

   

Wastafel(s)/fonteintje(s)

     

1 pt

pt

   

Douche(s)

     

4 pt

pt

   

Bad

     

6 pt

pt

   

Bad/douche

     

7 pt

pt

   

Luxueuze c.q. complete uitvoering (10) max. 5 pt

       

pt

   
               

7 Centrale verwarming/warmwatervoorziening

             

Centrale verwarming/warmwatervoorziening (max. 20 pt)

       

pt

   
               

8 Muren

             

Spouw of meer dan anderhalfsteens (0 pt)

             

Steens of anderhalfsteens (max. –8 pt)

         

pt

Halfsteens/overige (max. –15 pt)

         

pt

               

9 Isolatie

             

Gevels, dak vloer, beglazing (max. 15 pt)

       

pt

   
               

10 Nutsvoorzieningen

             

Niet aangesloten op riolering (max. –4 pt)

         

pt

Niet aangesloten op aardgas (max. –6 pt)

         

pt

Niet aangesloten op waterleiding (max. –10 pt)

         

pt

Niet aangesloten op elektriciteit (max. –10 pt)

         

pt

               

11 Af wegens

             

In totaal maximaal 60 punten

             

Ondoelmatige inrichting (max. –20 pt)

         

pt

Hoge energiebehoefte (max. –10 pt)

         

pt

Ontbreken beschoten kap (max. –10 pt)

         

pt

Staat van onderhoud (max. –20 pt)

         

pt

Vochtproblemen (max. –10pt)

         

pt

               

12 Woonomgeving (11) (negatieve factoren)

             

In totaal maximaal –40 pt

             

Grote afstand tot openbare weg

         

pt

Geen of onvoldoende openbaar vervoer binnen loopafstand

         

pt

Afstand tot basis- en middelbaar onderwijs groter dan loopafstand resp. fietsafstand

         

pt

Afstand tot winkels voor dagelijkse levensbehoeften groter dan 2 km

         

pt

Geen of onvoldoende stedelijke voorzieningen binnen 10 kilometer

         

pt

Hinderlijke situatie

         

pt

Overige omstandigheden die het woongenot nadelig beïnvloeden

         

pt

               

13 Woonomgeving (11) (positieve factoren)

             

In totaal maximaal 10 pt (Bijvoorbeeld fraaie ligging)

       

pt

   
               

14 Wooncomfort verbeterende omstandigheden (12)

             

In totaal maximaal 20 pt

       

pt

   
               

TOTAAL

             

Tel alle punten in de linkerkolom op en verminder de uitkomst met de som van de punten in de rechterkolom.

       

pt

pt

Puntentotaal

             

(1) Gerekend voor zover de hoogte 1,50 meter of meer is.

(2) Vloeroppervlakte hal, gang, toilet, overloop en trappenhuis blijft buiten beschouwing.

(3) Per woonkamer tot en met 50 m2: 1 pt/m2; oppervlakte boven 50 m2: 0,5 pt/m2.

(4) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 1 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2.

(5) Uitgaande van aanwezigheid vaste trap en gerekend voorzover de hoogte 1.50 meter of meer is.

(6) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 0,9 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2.

(7) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 0,75 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,4 pt/m2.

(8) De garage moet als zodanig aanwezig en in gebruik zijn in vrijstaande of in afgescheiden ruimte met deur.

(9) Indien pachter verouderde keukeninrichting, die verpachter ter beschikking had gesteld, heeft vervangen.

(10) Bijvoorbeeld: betegeling, mengkranen.

(11) Het gaat om externe omstandigheden.

(12) Voor zover functioneel en niet reeds hierboven in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld vrijstaande woning, ligging tuin, ruime hal/gang/overloop, enz.

Bijlage 2a. behorend bij artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling pacht

A. Hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor bedrijfsgebouwen

Bijlage 3. behorend bij artikel 5

A. Besluit grondkamer Noordwest op grond van artikel 395 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Grondkamer Noordwest,

Gelet op artikel 395, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 395, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek genoemde oppervlakte van 1 ha wordt voor de gehele provincie Noord-Holland verlaagd tot 50 are voor de tak van bodemcultuur, welke in artikel 312 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven als ‘tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen’.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag nadat het in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Aldus gedaan op woensdag 5 september 2007 ter zitting van de grondkamer Noordwest bestaande uit mr. J.H. Huijzer (voorzitter), D. Schenk en A.J.J. Lips (leden), in tegenwoordigheid van mr. G.J.M. Krekel (secretaris).

w.g.

De voorzitter,

De secretaris,

B. Besluit grondkamer Zuidwest op grond van artikel 395 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Grondkamer Zuidwest,

Gelet op artikel 395, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 395, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek genoemde oppervlakte van 1 ha wordt voor de gehele provincie Zuid-Holland verlaagd tot 50 are voor de tak van bodemcultuur, welke in artikel 312 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven als ‘tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen’.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag nadat het in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Aldus gedaan op vrijdag 21 september 2007 ter zitting van de grondkamer Noordwest bestaande uit mr. J.H. Geertsema (voorzitter), W. Boer en F. de Kubber (leden), in tegenwoordigheid van mr. C.M. Lubbers (secretaris).

w.g.

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlage 4. behorend bij artikel 7 van de Uitvoeringsregeling pacht

Taxatierapport pachtprijs 2007

A. Taxatierapport voor pachtovereenkomsten, die op of na 1 september 2007 zijn ingegaan

Grondkamer:

Verzoeknummer:

1. Algemene gegevens

Verpachter:

Pachter:

1e taxateur:

2e taxateur:

Datum taxatie:

2. Land

 

Perceel 1

Perceel 2

Perceel 3

Perceel 4

Perceel5

Gemeente (voor pachtprijsgebied)

         

Soort landbouwgrond (vermeld: tuinland of overig)

ha

ha

ha

ha

ha

Totaal oppervlakte in ha (som van de percelen)

ha

       

Vrije verkeerswaarde per ha

2% Vrije verkeerswaarde per ha (1)

Hoogst toelaatbare pachtprijs per ha (norm 2007) (2)

Bruto pachtwaarde per ha: (1) of (2) te weten het laagste bedrag

Indien sprake is van gebruiksbeperkingen:

         

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen in %

%

%

%

%

%

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen per ha

Pachtwaarde per ha

Totale pachtprijs per perceel

Totale pachtprijs land (norm 2007)

       

Factor beheervergoeding in percentage

%

%

%

%

%

Bedrag beheervergoeding per ha

Beheervergoeding per perceel

3. Woning

Totale pachtprijs woning(en)

Puntenstelsel agrarische bedrijfswoning bijvoegen

 

4. Bedrijfsgebouwen

Pachtprijs volgens hectareberekening

Pachtprijs volgens artikel 17 Uitvoeringsregeling pacht (1)

Pachtprijs overige bedrijfsgebouwen

Totale pachtprijs bedrijfsgebouwen

5. Totale pachtprijs

Totale pachtprijs land, woningen en bedrijfsgebouwen

Totaalbedrag bijzondere aftrek

Totale pachtprijs

Handtekening eerste taxateur

Handtekening tweede taxateur

Omschrijving bij: 2 Land

Perceel 1:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 2:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 3:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 4:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 5:

kadastrale gegevens

 

Omschrijving

Omschrijving bij: 4 Bedrijfsgebouwen

Omschrijving bedrijfsgebouwen (hectare-berekening):

 

Soort bedrijf:

Totale bedrijfsoppervlakte:

Voor welke oppervlakte geschikt?

Omschrijving bedrijfsgebouwen (artikel 17 Pachtprijzenbesluit):

 

Omschrijving bedrijfsgebouwen (overig)

 

Omschrijving bij: 5 Bedragen bijzondere aftrek

 

Bedrag

Toelichting

Aftrek groot onderhoud1:

 

Aftrek opstalverzekeringspremie1:

 

Overige bijzondere aftrekbedragen:

 

Totaal:

 

1 Vermeld bij toelichting of groot onderhoud en/of opstalverzekeringspremie contractueel geheel of gedeeltelijk aan pachter in rekening wordt gebracht.

B. Taxatierapport voor pachtovereenkomsten, die voor 1 september 2007 zijn ingegaan

Grondkamer:

Verzoeknummer:

1. Algemene gegevens

Verpachter:

Pachter:

1e taxateur:

2e taxateur:

Datum taxatie:

2. Land

 

Perceel 1

Perceel 2

Perceel 3

Perceel 4

Perceel5

Gemeente (voor pachtprijsgebied)

         

Soort landbouwgrond (vermeld: tuinland of overig)

ha

ha

ha

ha

ha

Totaal oppervlakte in ha (som van de percelen)

ha

ha

ha

ha

ha

Vrije verkeerswaarde per ha

2% Vrije verkeerswaarde per ha (1)

Pachtwaarde berekend op basis van de pachtnormen 2001 + het veranderpercentage(2)

Bruto pachtwaarde per ha: (1) of (2) te weten het laagste bedrag

Indien sprake is van gebruiksbeperkingen:

         

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen in %

%

%

%

%

%

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen per ha

Pachtwaarde per ha

Totale pachtprijs per perceel

Totale pachtprijs land

       

Factor beheervergoeding in percentage

%

%

%

%

%

Bedrag beheervergoeding per ha

Beheervergoeding per perceel

3. Woning

Totale pachtprijs woning(en)

Puntenstelsel agrarische bedrijfswoning bijvoegen

 

4. Bedrijfsgebouwen

Pachtprijs volgens hectareberekening

Pachtprijs volgens artikel 17 Uitvoeringsregeling pacht1

Pachtprijs overige bedrijfsgebouwen

Totale pachtprijs bedrijfsgebouwen

1 Berekening pachtprijs volgens artikel 17 Pachtprijzenbesluit bijvoegen.

5. Totale pachtprijs

Totale pachtprijs land, woningen en bedrijfsgebouwen

Totaalbedrag bijzondere aftrek

Totale pachtprijs

Handtekening eerste taxateur

Handtekening tweede taxateur

Omschrijving bij: 2 Land

Perceel 1:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 2:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 3:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 4:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 5:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Omschrijving bij: 4 Bedrijfsgebouwen

Omschrijving bedrijfsgebouwen (hectare-berekening):

 

Soort bedrijf:

Totale bedrijfsoppervlakte:

Voor welke oppervlakte geschikt?

Omschrijving bedrijfsgebouwen (artikel 17 Pachtprijzenbesluit):

 

Omschrijving bedrijfsgebouwen (overig):

 

Omschrijving bij: 5 Bedragen bijzondere aftrek

 

Bedrag

Toelichting

Aftrek groot onderhoud1:

 

Aftrek opstalverzekeringspremie1:

 

Overige bijzondere aftrekbedragen:

 

Totaal:

 

1 Vermeld bij toelichting of groot onderhoud en/of opstalverzekeringspremie contractueel geheel of gedeeltelijk aan pachter in rekening wordt gebracht.