Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie; Burgerlijk Wetboek Boek 7
Geldend vanaf
28-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

De minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is € 6.334.

Artikel 2

[Wijzigt deze regeling.]

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de wet van 4 februari 2010 (Stb. 90) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) in werking treedt.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2010
De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan