Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Titel regeling
Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Burgerlijk Wetboek Boek 7; Ontslagregeling; Wet melding collectief ontslag; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
1-9-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32d, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 671a lid 1 en 669, leden 1, 3, onderdeel a, en 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de artikelen 4:4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak, bedoeld in artikel 7:671a van het Burgerlijk wetboek, de Uitvoeringsregels ontslagprocedure zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 juli 2020

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage

[Ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is gepubliceerd op www.uwv.nl.]