Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 7

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2022
Downloads
9430
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Burgerlijk Wetboek Boek 7. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 7  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Beleidsregel Besluit Fiscaal Bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2021
Zbo Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag  
 
Versie geldend vanaf : 13-08-2015
AMvB Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
KB Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1993
AMvB Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 04-06-2008
AMvB Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
AMvB Besluit fondsen en spaarregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 23-09-2017
AMvB Besluit huurprijzen woonruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
AMvB Besluit kleine herstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
AMvB Besluit kredietvergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
AMvB Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit nadere regels oproepovereenkomsten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit servicekosten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Zbo Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Ontslagregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Pachtprijzenbesluit 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling UWV ontslagprocedure  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling compensatie transitievergoeding  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling looncomponenten en arbeidsduur  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling onwerkbaar weer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
AMvB Uitvoeringsbesluit pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling pacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-1999
AMvB Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Ontslagregeling (wijziging voorwaarden voor toepassing overbruggingsregeling transitievergoeding)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?