Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 6

Titel regeling
Besluit vergoeding affectieschade
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit vergoeding affectieschade; Burgerlijk Wetboek Boek 6
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 20 april 2018 tot vaststelling van bedragen voor nadeel van naasten dat niet in vermogensschade bestaat (Besluit vergoeding affectieschade)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2018, nr. 2182801;
Gelet op de artikelen 107, eerste lid, onder b, en 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 januari 2018, nr. No.W16.18.0002/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17 april 2018, nr. 2245339;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1. De bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, bedoeld in artikel 107, eerste lid, onder b, en artikel 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn:

   

  ernstig en blijvend letsel

  overlijden

  ernstig en blijvend letsel door een misdrijf

  overlijden door een misdrijf

  echtgenoten en geregistreerde partners (a)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  levensgezellen (b)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  minderjarige kinderen en ouders (c en d)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  pleegkinderen en ouders (e en f)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d)

  € 12.500

  € 15.000

  € 15.000

  € 17.500

  zorg in gezinsverband (e en f)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  overige nauwe persoonlijke relaties (g)

  € 12.500

  € 15.000

  € 15.000

  € 17.500

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoeding affectieschade.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 april 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker