Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 8

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
26-2-2022
Downloads
4502
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Burgerlijk Wetboek Boek 8. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Burgerlijk Wetboek Boek 8  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 1875  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen  
 
Versie geldend vanaf : 19-03-2020
AMvB Besluit aanwijzing van zeeschepen ten aanzien waarvan artikel 693 en de afdelingen 12 en 12a van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2002
AMvB Besluit ex artikel 110 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit ex artikel 1105 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Besluit ex artikel 1157 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2013
AMvB Besluit ex artikel 1182 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit ex artikel 905 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Besluit ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
AMvB Besluit nationaliteitstoets zeeschepen  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2006
AMvB Besluit regels avarij-grosse ex artikel 1022 Boek 8 Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2000
AMvB Besluit regels avarij-grosse ex artikel 613 Boek 8 Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2000
AMvB Besluit vaststelling bedragen ex artikelen 1359, 1399 en 1400 Boek 8 BW (beperking aansprakelijkheid vervoerder bij vervoer door de lucht)  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2019
AMvB Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
AMvB Maatregel teboekgestelde schepen 1992  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Regeling tarieven Wet lokaal spoor  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Zbo Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2006
Zbo Regeling teboekgestelde schepen 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
AMvB Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Uitvoeringsbesluit artikel 1065, Boek 8 Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Uitvoeringsbesluit artikel 755, tweede lid, Boek 8 Burgerlijk Wetboek  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 85 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling bedragen ex artikelen 1359, 1399 en 1400 Boek 8 BW (beperking aansprakelijkheid vervoerder bij vervoer door de lucht)  
 
Versie geldend vanaf : 28-12-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Kadasterbesluit, enz. (Herzieningswet Kadasterwet I en kadastrale aanduiding van kabelnetten)  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit artikel 1065, Boek 8 Burgerlijk Wetboek, enz. (uitvoering Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Wijzigingsbesluit enkele besluiten ter uitvoering van Boek 8 BW (verhoging aansprakelijkheidslimiet in binnenlands personenvervoer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2009
AMvB Wijzigingsbesluit twee besluiten ter uitvoering van artikelen 110 en 1157 Boek 8 BW (uitvoering Verordening (EU) Nr. 181/2011 en wijziging Verordening (EG) Nr. 2006/2004 (Pb EU L 55))  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?